Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (het Lintje)? Dat gaat via de Burgemeester van de woonplaats van de kandidaat. Ook aanvragen voor de Koninklijke Erepenning voor verenigingen, stichtingen, instellingen en sportverenigingen en het Predicaat Hofleverancier voor ondernemingen gaan via de Burgemeester.

Het Lintje

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor Koningsdag (27 april) in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De zogenaamde Lintjesregen. Maar ook op andere momenten in het jaar kan een Koninklijke onderscheiding worden uitgereikt. Bijvoorbeeld bij een bijzondere gelegenheid. Kent u iemand uit Beverwijk die een Koninklijke onderscheiding verdient? En wilt u deze persoon voordragen? Neem dan eerst contact op met het stadhuis. Onze medewerker Kabinetszaken geeft u dan informatie waaraan een aanvraag moet voldoen en hoe u de aanvraag kan indienen. Zo weet u zeker dat u het verzoek niet voor niets indient. De ambtenaar die over de lintjes gaat is bereikbaar via e-mail: info@beverwijk.nl of via 0251 256 256.

Om in aanmerking te komen voor een lintje moet de persoon in elk geval

 • zich minstens 15 jaar aaneengesloten hebben ingezet in sociaal maatschappelijke dienst zonder daarvoor salaris te ontvangen
 • deze inzet moet voor minimaal 6 uur per week hebben plaatsgevonden en nog steeds actueel zijn
 • als het om een betaalde functie gaat moet onderbouwd worden dat sprake is van bijzondere verdiensten en/of bijzonder functioneren. Bijvoorbeeld een baanbrekend onderzoek of bijzondere (inter)nationale uitstraling

Eerst meer informatie over voordragen voor de Lintjesregen? Kijk dan op de website Lintjes.

Let op! De aanvraagprocedure kost veel tijd. Uw voorstel voor de Lintjesregen van het volgende jaar moet uiterlijk op 1 juli van dit jaar zijn ingediend. Een voorstel voor een tussentijdse onderscheiding moet 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend (bijvoorbeeld een jubileum van iemand bij een vereniging of organisatie of beëindiging van een belangrijke bestuursfunctie)

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering wat de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen. De erepenning komt strikt op naam van de ontvangende instantie. De gelukkige vereniging mag op haar website, briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld de Erepenning onder de aandacht brengen. 

Aan toekenning van de Erepenning zijn voorwaarden verbonden:

 • De vereniging moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden.
 • De Erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.

Wilt u een Koninklijke Erepenning aanvragen voor bijvoorbeeld uw sportvereniging?

Dat gaat via de Burgemeester van de plaats waar de vereniging gevestigd is. De burgemeester bekijkt of de gewenste gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. Neem contact op met Kabinetszaken via e-mail: info@beverwijk.nl of via 0251 256 256.

Meer informatie 

Kijk voor alle informatie over de Koninklijke Erepenning op de website van het Koninklijk Huis.

Predicaat Hofleverancier

Het predicaat hofleverancier is een onderscheiding voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zijne Majesteit de Koning kan dit predicaat aan bedrijven geven.Het Predicaat wordt alleen ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (100- of 125-jarig bestaan. En verder met een veelvoud van 25 jaar) verleend.

Aan toekenning van de Predikaat Hofleverancier zijn voorwaarden verbonden

 • Onderneming valt onder een midden- of kleinbedrijf
 • In haar bedrijfstak neemt de onderneming in haar regio een vooraanstaande plaats innemen.
 • De bedrijfsvoering is onberispelijk.
 • De onderneming moet ten minste honderd jaar bestaan.

Predikaat Hofleverancier aanvragen 

 • Een aanvraag moet voorzien moeten zijn van een bewijs van de oprichtingsdatum. Het liefst is dit een direct bewijs bijvoorbeeld een eerste inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Bij voldoende historische onderbouwing kan indirect bewijs volstaan, zoals jubileumadvertenties, krantenartikelen of een vermelding in belastingregisters.

Het Predicaat kan worden aangevraagd via de Burgemeester in de vestigingsplaats. De Burgemeester kijkt of voldoende gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn toegevoegd. Neem contact op met Kabinetszaken via e-mail: info@beverwijk.nl of via 0251 256 256.

Meer informatie

Kijk voor alle informatie over het Predicaat Hofleverancier op de website van het Koninklijk Huis.

Heeft deze informatie u geholpen?