Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Lukt u dat niet? Dan proberen wij te zorgen voor financiële ondersteuning. Dit kan door bijvoorbeeld een regeling bij een laag inkomen. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen.

Informatie over de engergietoeslag 2023 vindt u hier.

Alle regelingen die wij hebben voor inwoners met een laag inkomen heten ‘minimaregelingen’. Dit is een verzamelnaam voor verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan sport, uitstapjes of andere activiteiten. In het filmpje kunt u zien hoe wij inwoners met een laag inkomen steunen. Het filmpje start zodra u er op klikt. Ook kunt u onder de kopjes de informatie lezen.

Minimaregeling aanvragen

Wanneer mag u gebruik maken van een minimaregeling?

Voor alle minimaregelingen is er een inkomensgrens. Dit wordt elk halfjaar bepaald door de overheid. Wilt u gebruik maken van een minimaregeling? Dan mag u geen groot eigen vermogen hebben. Ook moet uw inkomen lager zijn dan 110% van de bijstandsnorm. U kunt dit controleren op de website van Rijksoverheid.

Sociale activiteiten

Om mee te kunnen doen met sociale activiteiten geven wij een vergoeding voor de kosten. Deze vergoeding ontvangt u 1 keer in het jaar. En is maximaal € 50,- voor inwoners van 18 jaar of ouder. U kunt een vergoeding vragen voor:

 • Lidmaatschap van de bibliotheek
 • De duinkaart
 • Toegangskaarten van een museum of toneelstuk
 • Internetaansluiting (maximaal 1 aansluiting per huishouden)

Let op: kosten van sport en culturele activiteiten komen niet in aanmerking voor deze regeling. Deze kosten worden vergoed door het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Sport en cultuur voor volwassenen

Sport en deelnemen aan cultuur helpt bij het meedoen in de samenleving. Wilt u graag sporten of deelnemen aan culturele activiteiten? Dan kunt u of partner een vergoeding krijgen. Het Volwassenenfonds Sport & cultuur zorgt ervoor dat volwassenen met een laag inkomen lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele instelling. Op die manier maken we sport of een andere creatieve activiteit zoals schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk

De vergoeding is per 12 maanden maximaal € 225,- voor sport of € 350,- voor cultuur. Dit bedrag is inclusief benodigde spullen. Op Volwassenenfonds.nl kunt u meer informatie vinden over deze organisatie.

Let op: de betaling van de contributie en/of benodigdheden gaat direct naar de sportclub, culturele instelling of winkel. U ontvangt zelf geen geld.

Sport en cultuur voor kinderen

Sport en deelnemen aan cultuur helpt bij het meedoen in de samenleving. Wilt uw kind graag sporten of deelnemen aan culturele activiteiten? Dan kunt u voor uw kind tot 18 jaar een vergoeding krijgen. Het Jeugdfonds Sport & cultuur zorgt ervoor dat kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging of een culturele instelling. Op die manier maken we sport of een andere creatieve activiteit zoals schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

De vergoeding is per 12 maanden maximaal € 450,- voor sport of € 500,- voor cultuur. Dit bedrag is inclusief benodigde spullen. Op de website Jeugdfonds sport & cultuur kunt u meer informatie vinden over deze organisatie.

Let op: de betaling van de contributie en/of benodigdheden gaat direct naar de sportclub, culturele instelling of winkel. U ontvangt zelf geen geld.

Computerregeling

Heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen. U mag 1 keer in de 5 jaar gebruik maken van deze regeling.

Er zijn twee situaties voor de computerregeling:

1. U bent gehuwd en heeft 2 naar schoolgaande kinderen:

 • U kunt voor maximaal 2 kinderen deze vergoeding aanvragen en beide kinderen moeten aan de leeftijdseis voldoen
 • De computerregeling is voor uw thuiswonende naar schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar
 • U kunt voor maximaal 2 kinderen deze vergoeding aanvragen en beide kinderen moeten aan de leeftijdseis voldoen
 • De vergoeding bedraagt maximaal € 430,-

2. Overige situaties:

 • U kunt de vergoeding gebruiken voor uzelf of uw partner. Hierbij geldt dat u langer dan 3 jaar op een laag inkomen moet zijn aangewezen
 • En u moet kunnen aantonen dat het geld wordt besteed aan een computer
 • De vergoeding bedraagt maximaal € 430,-
   

Fietsregeling

Heeft u kinderen tussen de 6 – 18 jaar en hebben zij een fiets nodig voor school? Dan kunt u een vergoeding ontvangen. Dit is een geldbedrag van maximaal € 210,-. Dit geldbedrag maakt het mogelijk om een fiets te kopen voor uw kinderen. U kunt 1 keer in de 5 jaar gebruik maken van deze regeling.

Schoolkosten

Heeft u kinderen die naar school gaan? Dan kunt u voor thuiswonende kinderen onder de 18 jaar een vergoeding aanvragen. Het gaat om een vergoeding voor indirecte schoolkosten. Bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolactiviteiten en bijkomende kosten zoals een boekentas of schrijfgerei.

Voor kinderen in het basisonderwijs kunt u een vergoeding krijgen van €135,- per kind per schooljaar. Voor kinderen op het voortgezet onderwijs en MBO is de vergoeding maximaal €270,- per kind per schooljaar.

Let op: vergoeding voor de boeken en schoolgeld voor de middelbare school moet u bij DUO aanvragen. Ga hiervoor naar Duo.nl. Als uw kind naar het MBO, HBO of de Universiteit gaat dan kan hij of zij een studiebeurs aanvragen bij DUO.

Onkostenvergoeding gezondheidscursus

Gaat u meedoen aan een preventie gezondheid training of cursus die vergoed wordt door de zorgverzekeraar? Dan kunt u een onkostenvergoeding aanvragen. U kunt hierbij denken aan een cursus afvallen bij overgewicht, stoppen met roken of een mantelzorgcursus. Deze tegemoetkoming is aanvullend op de vergoeding die de zorgverzekeraar geeft. De vergoeding is vooral voor de bijkomende kosten zoals lesmateriaal of schrijfgerei.

De onkostenvergoeding is € 50,-.

Let op: Niet elke onkosten worden vergoed. Hiervoor verwijzen wij naar de lijst met preventiecursussen die Zorg en Zekerheid hanteert. U kunt de volledige lijst met adressen zien op zorgenzekerheid.nl

Bijzondere bijstand

Als u een bijstandsuitkering heeft dan kunt u extra geld krijgen voor bijzondere uitgaven. Dit heet de ‘bijzondere bijstandsuitkering’. De kosten voor wooninrichting, eten en drinken, gas, water en licht moet u zelf betalen. Aan de hand van uw persoonlijke situatie bekijken wij of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Let op! U moet een aanvraag indienen voordat u de kosten maakt. Wij kunnen anders niet meer goed beoordelen of de kosten noodzakelijk waren. Wij moeten uw aanvraag dan afwijzen.

Aanvragen

Voor de aanvraag van bijzondere bijstand gebruikt u het aanvraagformulier onder het kopje "Minimaregeling aanvragen via PDF" (hier boven). 

Individuele inkomenstoeslag

Bent u ouder dan 21 jaar? En leeft u al 3 jaar of langer van een laag inkomen zonder uitzicht op meer inkomen? Dan kunt u recht hebben op een individuele inkomstentoeslag. Dit geldbedrag maakt het mogelijk om spullen te kopen die met een minimuminkomen moeilijk te betalen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe koelkast of televisie.

De individuele inkomenstoeslag vraag je aan via de pagina Individuele inkomenstoeslag

Individuele studietoeslag

Bent u 18 jaar of ouder en kunt u niet het minimumloon verdienen? Met een opleiding kunt u later meer verdienen. Als u nu een opleiding volgt dan kunt u een Individuele studietoeslag krijgen. De individuele studietoeslag vraag je aan via de pagina Individuele studietoeslag

Korting op ziektekostenverzekering

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor minder geld toch goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de gemeentepolis die wij samen met Zorg en Zekerheid aanbieden. De gemeente betaalt een groot gedeelte van uw premie. Ook het verplicht eigen risico  van €385,00 is meeverzekerd. En u profiteert van veel extra dekkingen. De zorgverzekering van Zorg en Zekerheid bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen. U kiest de zorg die bij u past.

Alle informatie over deze zorgverzekering vindt u bij Meer zorgverzekering voor minder geld

Ondersteuning alleenstaande ouder

Als alleenstaande ouder kunt u een hoger kindgebonden budget krijgen. Dit geldbedrag is er om u te helpen met de kosten voor uw kinderen tot 18jaar. Een kindgebonden budget moet u aanvragen bij de Belastingdienst. Doe dit voor het einde van het jaar.

Op Belastingdienst.nl vindt u meer informatie over het kindgebonden budget.

Vergoeding bezoek dierenarts

Heeft u een zieke hond of kat en een laag inkomen? Misschien kunt u een vergoeding krijgen om uw hond of kat te laten helpen. De gemeente betaalt (een deel) van de kosten voor het bezoek aan de dierenarts. We hebben hiervoor afspraken met dierenkliniek AniCura in Beverwijk (locatie Büllerlaan en locatie Duinwijklaan).

Wat betaalt de gemeente? 

 • De kosten voor 1 bezoek (het consult) aan de dierenarts voor 1 hond of 1 kat per huishouden per jaar.
 • Als bij het bezoek blijkt dat uw huisdier een medische behandeling nodig heeft, dan vergoedt de gemeente een deel van de kosten. De dierenarts bepaalt altijd welke behandeling nodig is. De vergoeding is 50% van de behandeling. Dit geldt tot een maximum van € 300 per jaar.

Wilt u hier gebruik van maken? Geef bij de dierenarts aan dat u een laag inkomen heeft.

Wat zijn de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen?

 • U heeft een laag inkomen.
 • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Beverwijk.
 • Honden en katten moeten gechipt zijn en op uw naam en adres geregistreerd staan. Is uw hond of kat nog niet gechipt? Dan doet de dierenarts dit gratis voor u.
 • Het moet om een medisch noodzakelijk behandeling gaan. Let op het gaat hier niet om de kosten van sterilisatie!

De vergoeding wordt (in principe) direct aan de dierenarts betaald. U ontvangt het geld dus niet zelf.
 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de minimaregelingen? Dan kunt u in de kopjes hieronder meer lezen over de verschillende regelingen.

Heeft u al een bijstandsuitkering? Dan kunt u ook vragen stellen aan uw contactpersoon. Meer informatie over ons Sociaal Team kunt u vinden bij Sociaal Team

Minimaregeling aanvragen via pdf

Wilt u het formulier invullen? Download dan het formulier. Het aanvraagformulier kunt u printen en ingevuld naar ons opsturen.

Aanvraagformulier voor uitkeringsgerechtigde

Aanvraagformulier voor niet-uitkeringsgerechtigde

Stuur het ingevulde formulier naar het volgende adres:

Gemeente Beverwijk
Team Bijzondere Bijstand
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Heeft deze informatie u geholpen?