Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Lukt u dat niet? Dan proberen wij te zorgen voor financiële ondersteuning. Dit kan door bijvoorbeeld een regeling bij een laag inkomen. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen.

In het filmpje hieronder kunt u zien hoe wij inwoners met een laag inkomen steunen. Het filmpje start zodra u er op klikt. Ook kunt u onder de kopjes de informatie lezen.

Minimaregeling laag inkomen

Alle regelingen die wij hebben voor inwoners met een laag inkomen heten ‘minimaregelingen’. Dit is een verzamelnaam voor vergoedingen voor verschillende kosten. Denk bijvoorbeeld aan sport, uitstapjes of andere activiteiten.

Wanneer mag u gebruik maken van een minimaregeling?

Voor alle minimaregelingen is er een inkomensgrens. Dit wordt elk halfjaar bepaald door de overheid. Wilt u gebruik maken van een minimaregeling? Dan mag u geen groot eigen vermogen hebben. Ook moet uw inkomen lager zijn dan 110% van de bijstandsnorm. U kunt dit controleren op de website van Rijksoverheid.

Minimaregeling aanvragen

Via knop hieronder vindt u het aanvraagformulier voor de minimaregeling. Het aanvraagformulier kunt u printen en ingevuld naar ons opsturen.

Aanvraagformulier voor uitkeringsgerechtigde

Aanvraagformulier voor niet-uitkeringsgerechtigde

Stuur het ingevulde formulier naar het volgende adres:
Gemeente Beverwijk
Team Bijzondere Bijstand
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de minimaregelingen? Dan kunt u in de kopjes hieronder meer lezen over de verschillende regelingen. Ook kunt u informatie vragen bij ons op het Stadhuis. Maar hiervoor een afspraak

Heeft u al een bijstandsuitkering? Dan kunt u ook vragen stellen aan uw contactpersoon. Meer informatie over ons Sociaal Team kunt u vinden bij Sociaal Team

Bijzondere bijstand

Als u een bijstandsuitkering heeft dan kunt u extra geld krijgen voor bijzondere uitgaven. Dit heet de ‘bijzondere bijstandsuitkering’. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe wasmachine. De kosten voor wooninrichting, eten en drinken, gas, water en licht moet u zelf betalen. Aan de hand van uw persoonlijke situatie bekijken wij of u in aanmerking komt voor deze regelen.

U kunt ook bijzondere bijstand krijgen voor kosten door een hoge leeftijd of een chronische ziekte of beperking. Vroeger heette deze vergoeding ‘categoriale bijstand’. Deze vergoeding is vervangen door de bijzonder bijstandsuitkering. 

Let op! U moet een aanvraag indienen voordat u de kosten maakt. Wij kunnen anders niet meer goed beoordelen of de kosten noodzakelijk waren. Wij moeten uw aanvraag dan afwijzen.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand aan door het aanvraagformulier in te vullen. Neem daarna contact met ons op. Kom hiervoor naar het Stadhuis en vraag naar het team bijzondere bijstand. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Korting op ziektekostenverzekering

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor minder geld toch goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de gemeentepolis die wij samen met Zorg en Zekerheid aanbieden. De gemeente betaalt een groot gedeelte van uw premie. Ook het verplicht eigen risico  van € 385,- is meeverzekerd. En u profiteert van veel extra dekkingen. De zorgverzekering van Zorg en Zekerheid bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen. U kiest de zorg die bij u past.

Alle informatie over deze zorgverzekering vindt u bij Meer zorgverzekering voor minder geld

Cultuur voor kinderen

Culturele activiteiten helpt bij het meedoen in de samenleving. Wilt uw kind lessen volgen op het gebied van kunst of cultuur? Dan kunt u voor uw kind tot 18 jaar een vergoeding krijgen. Dit krijgt u van het Jeugdfonds sport & cultuur. Deze vergoeding ontvangt u 1 keer in het jaar en is maximaal € 425,- voor ieder kind. Dit bedrag is bedoeld voor de lessen, attributen en/of materialen zoals kleding of instrumenten. Op Jeugdfonds sport & cultuur kunt u meer informatie u vinden over deze organisatie. Op deze pagina kunt u de regeling aanvragen via het aanvraagformulier.

Let op! Het bedrag gaat direct naar de culturele instellen of winkel. U ontvangt het geld dus niet zelf. U hoeft ook niets over te maken.

Extra culturele activiteiten

Heeft u al een vergoeding aangevraagd van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? En is de vergoeding niet voldoende? Dan mag u een extra vergoeding aanvragen. Deze regelingen noemen we de gemeentelijk bijdrage. U kunt een gemeentelijke bijdrage krijgen van maximaal € 450,- voor ieder kind. Dit bedrag ontvangt u 1 keer in het jaar.

Sport voor kinderen

Sport helpt bij het meedoen in de samenleving. Wilt uw kind graag sporten? Dan kunt u voor uw kind tot 18 jaar een vergoeding krijgen. Dit krijgt u van het Jeugdfonds sport & cultuur. Deze vergoeding ontvangt u 1 keer in het jaar en is maximaal € 225,- voor ieder kind. Dit bedrag is inclusief de attributen om te kunnen sporten. Op Jeugdfonds sport & cultuur kunt u meer informatie u vinden over deze organisatie. Op deze pagina kunt u de regeling aanvragen via het aanvraagformulier.

Het bedrag gaat direct naar de sportvereniging of sportwinkel. U ontvangt het geld dus niet zelf. U hoeft ook niets over te maken.

Maatschappelijke participatie

Heeft u al een vergoeding aangevraagd van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? En is de vergoeding niet voldoende? Dan mag u een extra vergoeding aanvragen. Deze regelingen noemen we de gemeentelijk bijdrage. U kunt een gemeentelijke bijdrage krijgen van maximaal €350,- voor ieder kind. Dit bedrag ontvangt u 1 keer in het jaar.

Sociaal-culturele activiteiten

Om mee te kunnen doen met sociaal-culturele activiteiten geven wij een vergoeding voor de kosten. Deze vergoeding ontvangt u 1 keer in het jaar. En is maximaal € 100,- voor ieder gezinslid van 4 jaar of ouder. U kunt een vergoeding vragen voor:

  • Lidmaatschap van de bibliotheek
  • Een bijdrage voor de muziek- en of toneelschool
  • De duinkaart
  • Toegangskaarten van een museum of toneelstuk
  • Internetaansluiting (maximaal 1 aansluiting per huishouden)

Indirecte schoolkosten

Heeft u kinderen die naar school gaan? Dan zijn er verschillende regeling. Voor uw kinderen in het basisonderwijs kunt u een vergoeding krijgen van € 135,-. Voor uw kinderen tot 18 jaar op de middelbare school kunt u een vergoeding krijgen van € 270,-. Deze bijdrage is voor kosten zoals:

  • De ouderbijdrage
  • Materiaal
  • Gereedschap
  • Boekentas
  • Schrijfgerei

Vergoeding voor de boeken en schoolgeld voor de middelbare school moet u bij DUO aanvragen. Ga hiervoor naar Duo.nl. Als uw kind naar het MBO, HBO of de Universiteit gaat dan kan hij of zij een studiebeurs aanvragen bij DUO.

Fiets

Heeft u kinderen tussen de 6 – 18 jaar en gaan zij naar school? Dan kunt u een bedrag van maximaal € 260,- ontvangen. Dit geldbedrag maakt het mogelijk om een fiets te kopen voor uw kinderen. U kunt 1 keer in de 5 jaar gebruik maken van deze regeling.

Computer

Heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig? Dan kunt u een bedrag krijgen van maximaal €455,-. U mag 1 keer in de 5 jaar gebruik maken van deze regeling. Deze regeling is voor maximaal 2 kinderen per gezin.

Heeft u geen kinderen die naar school gaan? En heeft u wel langdurig een laag inkomen? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen van maximaal €455,-.

Individuele studietoeslag

Bent u 18 jaar of ouder en kunt u niet het minimumloon verdienen? Met een opleiding kunt u later meer verdienen. Als u nu een opleiding volgt dan kunt u een Individuele studietoeslag krijgen. Met deze toeslag krijgt u 1 keer in het jaar een geldbedrag.

Individuele inkomenstoeslag

Bent u ouder dan 21 jaar? En leeft u al 3 jaar of langer van een laag inkomen zonder uitzicht op meer inkomen? Dan kunt u recht hebben op een individuele inkomstentoeslag. Vroeger heette dit de langdurigheidstoeslag. Met deze toeslag krijgt u 1 keer in het jaar een geldbedrag. Dit geldbedrag maakt het mogelijk om spullen te kopen die met een minimuminkomen moeilijk te betalen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe koelkast of televisie. U kunt alleen gebruik maken van deze regeling als u geen studiefinanciering ontvangt.

Voor deze regeling moet u aantonen dat u probeert uw inkomen te verbeteren. Dit moet u in een gesprek met onze medewerkers bewijzen. Bijvoorbeeld door te laten zien dat je hebt gesolliciteerd, een re-integratie traject volgt of vrijwilligerswerk doet. Meer informatie hierover kunt u vinden op Werk zoeken en Re-integratie.

Ondersteuning alleenstaande ouder

Als alleenstaande ouder kunt u een hoger kindgebonden budget krijgen. Dit geldbedrag is er om u te helpen met de kosten voor uw kinderen tot 18jaar. Een kindgebonden budget moet u aanvragen bij de Belastingdienst. Doe dit voor het einde van het jaar. Op Belastingdienst.nl vindt u meer informatie over het kindgebonden budget.

Heeft deze informatie u geholpen?