Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers zorgen er zelf voor dat hun kind iedere schooldag op school komt. Voor sommige kinderen is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld door een beperking. Of omdat ze naar een speciale school gaan die verder uit de buurt ligt (meer dan 6 km). Voor deze kinderen is er leerlingenvervoer

Hieronder kunt u leerlingenvervoer aanvragen. Voor 1 juni moeten wij de aanvraag hebben ontvangen voor het nieuwe schooljaar. Maar ook tijdens het schooljaar kunt u een aanvraag indienen.

Leerlingenvervoer aanvragen

Voor wie is leerlingenvervoer bedoeld?

Voor leerlingen:

 • in het speciaal onderwijs (SO);
 • in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
 • van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
 • die een basisschool met bijzondere richting bezoeken (vanuit geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen;
 • met een structurele beperking in het regulier basis- of voortgezet onderwijs.

Voorwaarden

 • de school ligt verder dan 6 kilometer van huis (volgens de routeplanner van de ANWB);
 • voor leerlingen op het regulier voortgezet onderwijs kan leerlingenvervoer worden aangevraagd als de leerling door een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

Wat heb ik nodig? (voor zover noodzakelijk)

 • IB-60 formulier vader/voogd/verzorger. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
 • IB-60 formulier moeder/voogd/verzorger. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
 • verklaring reden voor een verder gelegen school;
 • verklaring met betrekking tot de handicap van de leerling;
 • kopiebrief schooladvies plaatsingscommissie.

De bijlagen kunnen bij het formulier ge-upload worden. Dit heeft de voorkeur. Eventueel kunt u de per post. Zet in dat geval op elke bijlage de naam van de leerling.

Gemeente Beverwijk,
Leerlingenvervoer,
Postbus 450,
1940 AL  Beverwijk.

Heeft deze informatie u geholpen?