In het buitenland gemaakte documenten moeten in Nederland geregistreerd worden. Het legaliseren van buitenlandse documenten. Dit kan bijvoorbeeld bij een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. Voor het inleveren van een brondocument BRP  maakt u een afspraak.

Hoe werkt het?

Dit geldt voor iedereen die in de BRP van Beverwijk staat ingeschreven. En voor wie buitenlandse documenten (brondocumenten) zijn opgemaakt. Het document is opgemaakt volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie. Een buitenlands huwelijk wordt erkend als beide echtgenoten op het moment van erkenning ouder dan 18 jaar zijn.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u de buitenlandse akte van geboorte, huwelijk of overlijden na registratie in de BRP ook laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente Den Haag(externe link) (afdeling Landelijke Taken).

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, verblijfsvergunning, W-document.
  • Een origineel buitenlands document. U moet uw (buitenlands) paspoort meenemen. Ook mogelijke andere buitenlandse documenten. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben. Op de site van Nederland wereldwijd staat meer informatie over de legalisatie-eisen

Let op! Legalisatie door de Nederlandse ambassade bewijst niet dat de inhoud van het document juist is. Een in het buitenland gelegaliseerd document is dan ook niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. De inhoud en de rechtsgeldigheid ervan beoordeelt de gemeente. Bij twijfel over de inhoud van het document volgt verder onderzoek.

Wij accepteren documenten in het Nederlands of Engels. Documenten in het Duits of Frans vaak ook. Bij twijfel vragen we om een Nederlandse vertaling. Voor alle andere talen moet de inhoud van het document vertaald worden. Dat kan in Nederland door een beëdigd vertaler. 

Voor de registratie van uw buitenlandse huwelijksakte kan een van beide partners langskomen. Aan de balie bekijken wij of er een 'eigen verklaring' nodig is. Dit is een verklaring voor van de wet schijnhuwelijken. Deze verklaring geven wij aan de balie af.

Wat kost het?

Het kost € 16,60

Hoelang duurt het?

Dit verschilt van geval tot geval. Meestal duurt het 3 weken. Als er uitgebreider onderzoek nodig is, dan kan het langer duren.

Heeft deze informatie u geholpen?