Loterijvergunning

Een loterij of kansspel is een spel waarbij (geld)prijzen te winnen zijn. De deelnemers hebben geen invloed op de uitslag. Als u een loterij gaat organiseren heeft u een loterijvergunning nodig. U heeft geen vergunning nodig voor het organiseren van kleine kansspelen, hiervoor is een melding voldoende.

Er zijn verschillende soorten loterijen en kansspelen. Hieronder leest u welke soort er zijn en wat u moet doen om een loterij of kansspel te houden.

Klein kansspel: meldingsplicht

Voor het organiseren van een klein kansspel dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U bent een Nederlandse vereniging en bestaat ten minste drie jaar
  • De vereniging heeft een duidelijk omschreven doel dat niets heeft te maken met enige vorm van kansspelen
  • Het doel van de actie moet een algemeen belang hebben. De opbrengst van de loterij gebruikt u dus niet voor commercieel of particulier belang
  • De prijzen of premies in geld of goederen die gewonnen kunnen worden bedragen niet meer dan €400,- per serie/set
  • De totale waarde aan prijzen/premies mag niet meer zijn dan €1.550,- per bijeenkomst.

Een melding moet minstens veertien dagen van tevoren gedaan worden. Stuur hiervoor een mail naar omgevingsdesk@beverwijk.nl

Winkelactie: vergunning bij Kamer van Koophandel

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van tenminste tien gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag maximaal twee keer per jaar plaatsvinden. Ook mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan €11.950,-.

Vergunning winkelactie Kamer van Koophandel

Niet klein kansspel: loterijvergunning

Valt uw loterij of kansspel niet onder de voorwaarden van klein kansspel en is het ook geen winkelactie? Dan heeft u een vergunning nodig. Hiervoor gelden andere voorwaarden:

  • De opbrengst van de loterij of kansspel gaat naar een algemeen belang
  • De prijzen en premies mogen samen niet hoger zijn dan €4.500,-
  • Er mag maximaal 47,5% van de lotenverkoop uitgegeven worden aan prijzen, premies en andere kosten

Loterijvergunning aanvragen

Prijzengeld hoger dan €4.500,-? 

Is uw prijzengeld hoger dan €4.500,- dan moet u de vergunning voor de loterij aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Neem contact op met de Kansspelautoriteit voor een aanvraagformulier.

Na uw aanvraag

Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen acht weken beslist. Deze termijn kan met ten hoogste acht weken worden verlengd.  

Hoeveel kost de vergunning?

U betaalt € 19,90 voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Ook voor een eventuele afwijzing.

Na afloop van de loterij of kansspel

Is de loterij afgelopen en zijn de prijzen bekend? Dan vult u het formulier Rekening en verantwoording loterij in.

Meer informatie?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van Team Leefomgeving via 0251 256 256 of mailen naar omgevingsdesk@beverwijk.nl.

Zijn de documenten niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?