Een loterij of kansspel is een spel waarbij (geld)prijzen te winnen zijn. De deelnemers hebben geen invloed op de uitslag. Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, is ook een loterij. Als u een loterij gaat organiseren heeft u een loterijvergunning nodig. Voor het organiseren van kleine kansspelen bijvoorbeeld een kienspel, bingo of rad van avontuur is een melding genoeg. Kijk bij de voorwaarden om het verschil te zien.

Afronding loterij

Is de loterij afgelopen en zijn de prijzen bekend? Dan vult u het formulier Rekening en verantwoording loterij in.

Vergunning aanvragen

De vergunning kunt u via de knop hierboven aanvragen. Het is belangrijk dat u de volgende bijlagen meestuurt: 

  • een kopie van een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
  • een kopie van de statuten van de vereniging.

Voorwaarden loterij houden

De voorwaarden voor een loterij zijn:

  • het gaat om loterijen met een prijzentotaal van maximaal €4.500,-;
  • is het prijzen- en premiebedrag hoger dan €4.537,80? Vraag dan de loterijvergunning aan bij de Kansspelautoriteit(externe link);
  • het doel van de actie moet een algemeen belang hebben. De opbrengst van de loterij is bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuw clubgebouw, een dakrenovatie of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten. De opbrengst van de loterij gebruikt u dus niet voor commercieel of particulier belang;
  • de uitgaven of kosten mogen niet meer zijn dan 50% van de opbrengst van de lotenverkoop.

Geen vergunning nodig

U hebt niet altijd een vergunning nodig. Dit is het geval bij:

  • een prijzenpot niet groter dan € 1.550,-. Dit is een klein kansspel. U moet hiervan wel een melding doen;
  • een loterij die niet voor het publiek opengesteld is;
  • een loterij die binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt en waar alleen medewerkers en familieleden mogen deelnemen;
  • een prijsvraag met een jury die niet van kans afhang.

Organiseert u een klein kansspel? Dan doet u melding. Een melding moet minstens veertien dagen van tevoren gedaan worden.

Wat kost een loterijvergunning?

Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden. U betaalt leges voor het in behandeling laten nemen van een aanvraag. De leges bedragen €19,15.

Hoelang duurt het?

Na 8 weken ontvangt u de vergunning of een afwijzing.

Zijn de documenten niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?