De luchtkwaliteit in de IJmond is zwaar belast. Dit komt door de uitstoot van industrie, weg- en scheepvaartverkeer. De aanwezigheid van Tata Steel in dit gebied heeft hierin onmiskenbaar een aandeel. In vergelijking met andere gebieden met industrie, komen in de IJmond duidelijk meer gezondheidsklachten voor. Dat is zorgelijk en het is duidelijk dat het anders moet.

Daarom spant gemeente Beverwijk zich in om ervoor te zorgen dat we steeds schonere lucht inademen. Dat kunnen we en doen we niet alleen. We trekken samen met de andere IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland op.

De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de IJmond verbeterd; de lucht is schoner geworden. Toch voldoet de luchtkwaliteit nog niet aan de wereldwijde (WHO)-advieswaarden(externe link).

Regionale visie en programma

Om de luchtkwaliteit te verbeteren werken overheden samen zowel landelijk als regionaal.
Binnen de IJmond vormt het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit het uitvoeringsprogramma op het gebied van schonere lucht voor de IJmondgemeenten. Het programma geeft uitvoering aan de regionale visie op een gezondere leefomgeving IJmond en sluit aan bij de onderwerpen uit het Schone Lucht Akkoord.

Het Schone Lucht Akkoord (SLA)

In 2020 hebben de IJmondgemeenten het SLA ondertekend. Het SLA is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Het doel van het SLA is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Lees meer:

Heeft deze informatie u geholpen?