Gaat u kabels en leiding leggen in openbaar gebied? Dan moet u dit melden bij ons meldpunt. Meestal gaat het over het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen. Hiervoor heeft u in de meeste gevallen een vergunning of een instemmingsbesluit nodig. Nutspartijen vragen een vergunning aan. Voor Telecompartijen is een instemmingsbesluit nodig.

Een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen gaat via het MOOR-platform. MOOR staat voor Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte.

Aanvraag doen

Beschikt u niet over een MOOR-account, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van MOOR. Zij zijn bereikbaar via (035) 524 89 04 of via het e-mailadres helpdesk@moorwerkt.nl

Kleine werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Kleine werkzaamheden mag u zonder vergunning of instemmingsbesluit uitvoeren. Deze moeten wel gemeld worden. Voorbeelden van kleine werkzaamheden zijn:

  • reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen die samen een lengte van minder dan 25 meter hebben;
  • (huis)aansluitingen aanleggen tot maximaal 25 meter, die geen verhardingen of groen kruisen;
  • kabels of leidingen aanbrengen in eerder aangebrachte voorzieningen, bijvoorbeeld mantelbuizen.

Kleine werkzaamheden melden

Kleine werkzaamheden moeten ook gemeld worden op het MOOR-Platform.

Weet u niet zeker of het een klein werk betreft, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0251 256 256 of per e-mail

Graafwerkzaamheden

Gaat u machinaal graven? Doe dan een graafmelding. Dit wordt ook wel een KLIC-melding genoemd. Dit doet u bij het kadaster.

Vragen? Mail of bel gerust!

Heeft u vragen over het aanleggen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen in gemeentegrond? Neem dan contact op het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0251 256 256 of per mail.

Heeft deze informatie u geholpen?