Start u een nieuw bedrijf? Wilt u uw bedrijf uitbreiden? Of komt er een verandering in de bedrijfsuitvoering? Dan krijgt u te maken met regels over afval, energie, geluid, bodem en veiligheid. Deze regels komen uit de Wet milieubeheer en zorgen voor bescherming van het milieu. Maak hier uw milieumelding of vraag een milieuvergunning aan.

U maakt een melding of vraagt een vergunning bij het Omgevingsloket.

Website Omgevingsloket

Categorieën bedrijven

Er bestaan drie categorieën bedrijven: A, B of C. De meeste bedrijven zijn type A of B.

  • Type A-bedrijven hebben weinig (negatieve) invloed op het milieu zoals kantoren en banken. Zij hebben geen meldingsplicht.
  • Type B-bedrijven hebben wel een meldingsplicht.
  • Type C-bedrijven hebben meestal milieubelastende bedrijfsprocessen. Zij zijn vergunningplichtig.

Kijk voor de verschillen tussen type A, B of C-bedrijven op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Of kijk het milieubeleid van Omgevingsdienst IJmond

Heeft deze informatie u geholpen?