Milieu, melding of vergunning

Start u een nieuw bedrijf? Wilt u uw bedrijf uitbreiden? Of komt er een verandering in de bedrijfsuitvoering? Dan krijgt u te maken met regels over afval, energie, geluid, bodem en veiligheid. Deze regels komen uit de Wet milieubeheer en zorgen voor bescherming van het milieu. Maak hier uw milieu-melding of vraag een milieuvergunning aan.

U maakt een melding of vraagt een vergunning bij het Omgevingsloket.

Omgevingsloket

Categorieën bedrijven

Er bestaan drie categorieën bedrijven: A, B of C. De meeste bedrijven zijn type A of B.

  • Type A-bedrijven hebben weinig (negatieve) invloed op het milieu zoals kantoren en banken. Zij hebben geen meldingsplicht.
  • Type B-bedrijven hebben wel een meldingsplicht.
  • Type C-bedrijven hebben meestal milieubelastende bedrijfsprocessen. Zij zijn vergunningplichtig.

Kijk voor de verschillen tussen type A, B of C-bedrijven op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Of kijk het milieubeleid van Omgevingsdienst IJmond.

Heeft deze informatie u geholpen?