De inhoud is geladen.

Monumenten

Monumenten

Een monument is ‘een zaak die van algemeen belang wordt geacht door schoonheid, cultuurhistorische waarde of betekenis voor de wetenschap' en daarom bescherming verdient. Meestal zijn monumenten bouwwerken, zoals bijvoorbeeld een kerk of woning. Ook een park of begraafplaats kan op een monumentenlijst staan.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten hebben een waarde voor de geschiedenis van de stad. Deze worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Benieuwd naar de gemeentelijke monumenten? Bekijk het kaartje gemeentelijke monumenten. In dit overzicht ziet u waar in onze gemeente de monumenten staan.

Subsidie gemeentelijk monument

  • Wilt u meer informatie over de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten van de gemeente Beverwijk? Klik dan hier.
  • Wilt u een subsidie aanvragen voor een gemeentelijk monument? Vul dan het formulier aanvraag subsidie gemeentelijk monument in. Houd er rekening mee dat u de volgende documenten moet meesturen. Zorg ervoor dat u deze documenten alvast bij de hand hebt. 
    • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe situatie. Schaal 1:100. Details 1:5
    • Omschrijving van de werkzaamheden (een bestek)
    • Begroting van de kosten
    • Offerte(s)

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn gebouwen of objecten die nationaal van bijzondere waarde zijn. Deze worden aangewezen door de minister en zijn te vinden in het Rijksmonumentenregister.

Provinciaal monument

Een provinciaal monument krijgt bescherming vanuit de provincie. In Beverwijk hebben we ook een provinciaal monument: het Muziekfort aan de St. Aagtendijk

Videoserie Monumensen

Op ons Youtubekanaal staan diverse video´s uit de serie Monumensen over monumenten in onze gemeente. De video´s zijn gemaakt door Stefan Schoorl en worden gepresenteerd door Wies Tesselaar.

Heeft deze informatie u geholpen?