Dit kunstobject is vanwege vernielingen niet meer zichtbaar in de openbare ruimte. 

2017, Aagtenpoort / Spoorsingel
Materiaal: fotocollage op aluminium kunststofplaat

Natura Magistra

Alsof er een vleugje oosterse kleurenpracht naar Beverwijk overwaaide. Zo oogt de fietstunnel bij de Spoorsingel. Eline Janssens liet zich bij haar ontwerp graag leiden door exotische Japanse natuurprenten. Deze prenten waren rond 1900 in heel Europa een ware rage. Zij koos voor de tunnelwanden een paarsblauwe kleur. En plaatste daar twaalf felgekleurde tegeltableaus. Op deze tableaus beeldde zij tropische vogels en planten af.

Zo wil Eline Janssens het stadscentrum met het omliggende land verbinden. En de cultuur met de natuur. In die zin vormt haar kunstwerk een aardige start voor een bezoek aan de Buitenlanden. Want aan de andere kant van de tunnel vind je de exotische Bazaar. En natuur. Natuur? Hier in de polder? Jawel. 

In dit deel van de Wijkermeer, dat bij de droogmaking in 1870 buitendijks kwam te liggen (vandaar de term Buitenlanden) tref je niet alleen de Bazaar. Maar ook visdiefjes, kieviten, veldleeuweriken en valken. En de lepelaar.