Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing moeten een ondersteuningsverklaring inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een bewijs van een kiesgerechtigde die de deelneming van een partij steunt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de ondersteuningsverklaring.

Let op! Het termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd. Dit staat in de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19.

Ook voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring is een afspraak noodzakelijk. Alleen dan kunnen we uw en onze veiligheid in het stadhuis waarborgen. Maak uw afspraak online of bel naar 0251 256256

Afspraak ondersteuningsverklaring

Wanneer is een Ondersteuningsverklaring nodig?

Als partijen:

  • voor het eerst meedoen aan de verkiezing
  • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben gekregen
  • meedoen met een blanco lijst

Dit kunt u terug vinden in de Kieswet art. H 4

Wie mag een ondersteuningsverklaring tekenen?

Een ondersteuningsverklaring kan alleen worden afgelegd door kiezers binnen een kiesring. Staat u als kandidaat op een lijst? Dan mag u alleen een ondersteuningsverklaring tekenen als u in die gemeente als kiezer staat ingeschreven.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen?

Dat kan van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.  U kunt hiervoor een afspraak maken om het op het stadhuis te doen. Om de afspraak te maken kunt bellen 0251 256256. Vul het document model H4 in en neem deze samen met uw identiteitsbewijs mee.

Wat moet u meenemen:

  • Ingevuld document model H4
  • Uw identiteitsbewijs

Heeft deze informatie u geholpen?