Nieuwe partijen die meedoen met verkiezingen voor de Provinciale Staten of het Waterschap op woensdag 15 maart 2023 moeten ondersteuningsverklaringen overleggen.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing steunt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de ondersteuningsverklaring.

Wanneer is een Ondersteuningsverklaring nodig?

Als partijen:

  • voor het eerst meedoen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel(s) hebben gekregen
  • meedoen met een blanco lijst (zonder partijnaam)

Dit kunt u terug vinden in de Kieswet art. H 4(externe link)

Wie mag een ondersteuningsverklaring tekenen?

Een ondersteuningsverklaring kan alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Staat u als kandidaat op een lijst? Dan mag u alleen een ondersteuningsverklaring tekenen als u in die gemeente als kiezer staat ingeschreven.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Dit kunt u terugvinden in de Kieswet artikel H4  (externe link)

Wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen?

Dat kan van maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari op het stadhuis.

Afspraak maken voor inleveren ondersteuningsverklaring

De kiesgerechtigde komt naar het stadhuis met het ingevulde maar nog niet ondertekende formulier en zijn identiteitsbewijs.
Let op: de kiesgerechtigde tekent de ondersteuningsverklaring in het bijzijn van de ambtenaar!

Wat moet u meenemen:

  • Ingevuld document model H4
  • Uw identiteitsbewijs

Heeft deze informatie u geholpen?