In 2016-2017 werd een raadscommissie benoemd over de Aagtenbelt.

De twee voormalige afvalbelten Aagtenbelt en de CAIJ-belt van de Centrale afvalverwerking IJmond is omgevormd tot een park van 27 hectare groot; het Aagtenpark. Het Aagtenpark is een vrij toegankelijk park met speel- en ligweiden, fiets- en wandelpaden en ruimte om te ravotten. 

Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aangenomen om een onderzoekscommissie in te stellen naar de Aagtenbelt. Onrust en publicaties in diverse media vormden de aanleiding om onafhankelijk onderzoek te doen. Onder de Aagtenbelt zijn verontreinigde stoffen gestort welke de bodem en het grondwater kunnen vervuilen. 

De gemeenteraad had zelf niet voldoende kennis om zich een oordeel te vormen over wat er precies is gebeurd binnen de Aagtenbelt en welke gevolgen dit had of kon hebben voor de omgeving. De onderzoekscommissie ging met behulp van een extern en onafhankelijk deskundige aan de slag om antwoord te geven op een aantal kernvragen zoals effecten op lange en korte termijn, de risico’s en of maatregelen nodig zijn. 

Bezetting

De onderzoekscommissie Aagtenbelt Beverwijk bestond uit vijf leden. Deze leden zijn gekozen uit het midden van de raad:

  • dhr. Backer jr (GemeenteBelangen)
  • mw. Niele-Goos (CDA)
  • dhr. Bennink (D66)
  • dhr. Den Hartog (GroenLinks)
  • de heer Ferraro (VVD, voorzitter)

Heeft deze informatie u geholpen?