Herinrichting Oosterwijk (fase 3)

Door veroudering van de openbare ruimte komt er een herinrichting van Oosterwijk. Na inspraak is er een definitief ontwerp vastgesteld voor Oosterwijk (fase 3). Dit betreft de straten Luxemburglaan, Moezelstraat, Alzettestraat en Sauerstraat. 

De voorgenomen maatregelen bestaan in hoofdzaak uit:

  • het vervangen en toevoegen van openbaar groen en bomen
  • het aanpassen van parkeervoorzieningen
  • een nieuwe rijweg met straatstenen en verkeersremmende maatregelen op de T-splitsingen
  • het aanbrengen van een voetpad
  • het verbeteren van de bestaande inritten naar de garages
  • het vervangen van de bestaande openbare verlichting

Wat gaat er gebeuren?

Openbare ruimte algemeen

De inrichting van de wijk blijft functioneel. Wel gaan we de inrichting vriendelijker en als het kan groener maken. Het gebied richten we in als 30 km/uur-gebied. De snelheid van verkeer wordt afgeremd door het maken van verkeersplateaus op de kruisingen en drempels in de rijwegen.

Verkeer en parkeren

De verharding passen we grotendeels aan en de openbare parkeervakken worden duidelijk aangegeven. De hoeveelheid bestaande parkeervakken in de openbare ruimte compenseren we zoveel mogelijk in het nieuwe ontwerp.

Riolering en afwatering

Het vuilwater rioolstelsel in de wijk is aan vervanging toe. In het nieuwe ontwerp komt een gescheiden rioolstelsel. Dit stelsel bestaat uit een schoon- en vuilwaterriool. De straatkolken en hemelwaterafvoeren van de daken aan de voorzijden sluiten we aan op het schoonwaterriool. Ook zal in het ontwerp rekening worden gehouden met de klimaatontwikkelingen. Een voorziening die we treffen is een waterbergende fundering onder de rijweg en parkeervakken. De fundering neemt hemelwater tijdelijk op. Het hemelwater kan dan langzaam doorzakken naar het grondwater in de wijk. Het voordeel is dat de belasting op het rioolstelsel minder wordt belast tijdens zware regen buien.

Openbare verlichting 

Alle openbare verlichting in het projectgebied vernieuwen we in energiezuinige LED-armaturen. Alle lichtmasten schilderen we grijs in de RAL-kleur 7030. Ook streven we naar een compleet nieuw kabelnet voor de openbare verlichting.

Status van het project

Van 22 maart tot 3 mei 2023 heeft u de kans gekregen om te reageren op het voorlopig ontwerp. De reacties zijn verwerkt in een inspraaknotitie. In deze notitie staat ook een beantwoording van de gemeente. Het ontwerp is niet veranderd.
De inspraaknotitie en het ontwerp zijn inmiddels door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Daarmee is het ontwerp nu definitief.

Voordat de werkzaamheden starten moeten we het ontwerp nog technisch uitwerken. Daarna kiezen we een aannemer om het werk uit te voeren en moeten materialen worden besteld. De verwachting is dat de werkzaamheden kunnen starten in januari 2025.

Meer informatie

Informatie over de verdere planning en de bereikbaarheid van de buurt sturen we op een later moment naar omwonenden. Heeft u nu al vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider via 0251 256 256

Heeft deze informatie u geholpen?