Wij moedigen het elektrisch vervoer aan. Daarmee spelen we in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen van duurzame mobiliteit. Daarom zijn we aangesloten bij het voorstel om in de regio oplaadpunt te plaatsen. Het voorstel komt van de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Op deze pagina leest u hoe u een oplaadpunt kunt aanvragen. En waar in onze gemeente oplaadpunten zijn.

Oplaadpunten elektrische auto’s

Op de website van MRA-e kunt u zien waar in onze gemeente oplaadpunten geplaatst zijn. En waar er oplaadpunten in voorbereiding zijn.

Website MRA-e(externe link)

Interesse in een oplaadpunt?

Bewoners en werknemers kunnen onder voorwaarden een oplaadpunt aanvragen.

 • U moet in de gemeente Beverwijk wonen of minimaal 18 uur per week werken.
 • U moet in het bezit zijn/komen van een elektrische personen- of bedrijfsvoertuig. Of een plug-in hybride auto die volgens de technische specificaties van de fabrikant minimaal 45 km volledig elektrisch kan rijden.
 • U kunt uw auto niet op privéterrein parkeren of opladen.
 • Tot slot mag er 300 meter rondom de gewenste plaats geen ander oplaadpunt zijn.

Wilt een oplaadpunt/laadpaal aanvragen? Dat kan via de website van MRA-elektrisch(externe link).

Besluit

Wij toetsten uw aanvraag. Het kan zijn dat er meer aanvragen zijn dan dat er laadpalen beschikbaar zijn. In overleg met MRA-E bekijken we op welke plaatsen er oplaadpunten kunnen komen. Daarna nemen wij het verplichte verkeersbesluit voor de gereserveerde parkeerplekken. Na afloop van deze procedure worden de palen geplaatst.

Privé laadpunt

Een privé laadpunt is als het voertuig op een openbaar parkeer moeten staan om het laadpunt te bereiken. Het plaatsen van privé laadpunten wijzen wij eigenlijk altijd af omdat:

 • Het toestaan van dergelijk gebruik van de openbare ruimte kan lijden tot toe-eigening van openbare parkeervakken wat burenruzies tot gevolgen kan hebben;
 • Bewoners kunnen afhankelijk worden van specifieke plekken wat een negatief effect heeft op de algehele parkeerbalans bij afwezigheid;
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het toezicht hierop. Als deze vol ligt met kabels, matten, etc. en mensen hierover vallen, dan worden wij hierop aangesproken.

Daarnaast zijn de volgende vragen ook van belang:

 • Wie is de eigenaar van de laadpaal (en kabelgoot o.i.d..) als een bewoner verhuist;
 • Wat te doen als werkzaamheden zijn en een voertuig staat in de weg omdat het voertuig nog is aangesloten;
 • Welke vergoeding moeten we vragen voor het aanleggen van de te kiezen kabelgoot;
 • Hoe voorkomen we afhankelijkheid van enkel private laadpunten;
 • Wat zijn de rechten tot het aanvragen van een publiek laadpunt wanneer iemand al een privélaadpunt bezit;
 • Wat is de maximaal te overbruggen afstand tot een parkeervak en door welke soorten openbare ruimte mag een kabel wel of niet beschermd komen te liggen.

Bepalen van de locatie

Bij het bepalen van de locatie kijken we niet alleen naar het aantal elektrische auto’s in de straat. We kijken ook naar het aantal aanvragen voor een laadpaal in de buurt (op 300 meter loopafstand). Daarnaast kijken we naar het verbruik van de bestaande laadpalen in de buurt.

Veel laadpalen in onze gemeente worden goed gebruikt. Daardoor grijpen nieuwe eigenaren van elektrische voertuigen steeds vaker mis.

Om dit te voorkomen werken we ook mee aan aanvragen van laadpalen als:

 • er binnen een straal van 300 meter al een laadpaal aanwezig is;
 • waarbij meer dan 800kw/h voor minimaal 3 opeenvolgende maanden wordt afgenomen;
 • en als de bezettingsgraad bij een laadpaal hoger is dan 50% voor meer dan 3 opeenvolgende maanden.

Laadpunten en hoge parkeerdruk

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een laadpaal kijken we niet naar de parkeerdruk in de straat. De verkoop van auto's met een benzine- of dieselmotor mag in 2030 niet meer. Daardoor zal het aantal elektrische auto's de komende jaren snel toenemen. In 2030 zal zo'n 25% van de auto's niet meer op benzine of diesel rijden. Op dit moment is 1 op de 5 van de nieuwe verkochte auto’s in Nederland een elektrische auto. De elektrische auto's zijn een vervanging van de bestaande benzine- en dieselauto's. Daardoor wordt de parkeerdruk als gevolg van de elektrificatie niet hoger. Daarom leggen we geen extra parkeerplaatsen aan.

Laadpaal op een andere locatie

We onderzoeken de voorgestelde locaties. We kijk naar:

 • Ligt er een elektrakabel om de laadpaal op aan te sluiten?
 • Staan er geen bomen die bij de plaatsing van de laadpaal de boomwortels beschadigen?
 • Is het trottoir voldoende breed?
 • Is de locatie verkeersveilig?
 • Komt de laadpaal excentrisch in de buurt te liggen?
 • Wordt de loopafstand naar de laadpaal niet te groot (meer dan 300 meter vanuit het aanvraag-adres)?

Daarnaast kijken we naar hoeveel woningen in de straat een eigen oprijlaan hebben. Deze bewoners moeten namelijk op eigen terrein laden.

Parkeren in het groen

Het onderhoud van het groen laat soms te wensen over. We werken eraan om het onderhoud te verbeteren. De hoeveelheid groen willen we echter niet verminderen. Het groen hebben we namelijk hard nodig om de klimaatverandering te beperken. Daarnaast draagt het groen bij aan de leefkwaliteit.

Laadpassen

Wij hebben geen zicht op de verschillende aanbieders van laadpassen. Wel weten we dat afnemers van elektriciteit bij laadpalen in verschillende vormen voorkomen. Om uit te zoeken welke abonnementsvorm het beste bij u past kunt u bijvoorbeeld internet raadplegen. 

Bezwaar maken

Tegen het plaatsen van een laadpaal kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u bezwaar maken tegen het verkeersbesluit om de parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Via openbare bekendmakingen(externe link) kunt u zich aanmelden zodat u automatisch van het besluit op de hoogte wordt gesteld.

Laadpunten voor Vereniging van Eigenaren (VvE)

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE) en wilt u elektrisch gaan rijden? Of bent u gevraagd na te denken over de realisatie van laadinfrastructuur op het terrein of in de garage van de VvE? Op deze website kunt u terecht voort meer informatie: www.vveladen.nl(externe link).