Komen er zonnepanelen op grote daken?

Ja, alle gemeentes in onze regio willen de komst van zonnepanelen op grote daken stimuleren, of daar zelf initiatief in nemen. Beverwijk wil zonnepanelen op daken van maatschappelijk vastgoed leggen, zoals sporthallen. De energiecoöperaties EcoBeverwijk(externe link), EcoHeemskerk (externe link)en Energiek Velsen(externe link) proberen collectieve zonnedaken waar te maken. En dan zijn er nog ondernemers en organisaties die zelf flink wat zonnepanelen plaatsen voor hun eigen energiebehoefte, zoals seniorenflat De Luchte(externe link) in Driehuis en SV Wijk aan Zee. In Heemskerk komen er ook zonnepanelen op het gemeentehuis.

Komen er zonnedaken boven parkeerterreinen?

De gemeentes in de IJmond hebben wel de wens om zonnedaken boven parkeerterrein te plaatsen, maar er zijn nog geen concrete plannen. Gemeente Heemskerk heeft een haalbaarheidsstudie uit laten voeren voor een solar carport, maar vooralsnog lijkt de businesscase moeilijk rond te komen.

Komen er zonneparken?

Energiek IJmond, het samenwerkingsverband van de drie energiecoöperaties in de IJmond, komt met een initiatief voor een zonnepark in gemeente Beverwijk. De raad van Beverwijk heeft verzocht om nadere informatie.  

Komen er windmolens?

Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor grote windmolens. Het onderzoek hiernaar loopt nog wel door. Wel kunnen ondernemers op eigen terrein de mogelijkheid onderzoeken om een kleine windmolen te plaatsen, als die geen overlast geeft voor omwonenden. Een geslaagd voorbeeld hiervan is de verticale windmolen(externe link) bij Blok System Supply in Velsen-Noord. Omdat de wieken verticaal draaien in plaats van horizontaal, is er geen geluidsoverlast en geen slagschaduw. Deze molen is speciaal ontwikkeld voor bebouwde gebieden.