1993, schoolplein De Vrijheit, Dorpsduinen, Wijk aan Zee
Materiaal: steenklinkers

Pannenkoek – Bauman

In de jaren zeventig was de kunststroming van de Arnhemse school populair. De kunstenaars van die school maakten kunstwerken die op een bescheiden manier de openbare ruimte sierden. Denk bijvoorbeeld aan straatpatronen en niveauverschillen. Soms leverde dit kunstwerken op die onnadrukkelijk in het straatbeeld opgingen. Daardoor waren zij nauwelijks te onderscheiden van het gewone straatwerk. Zo ook bij deze ‘Pannenkoek’.

De kunstenaar bracht met klinkers in patronen een verhoging aan in het schoolplein. Die verhoging oogt zo natuurlijk, dat het lijkt alsof het altijd al onderdeel uitmaakte van het schoolplein. In één adem loste Bauman hiermee ook een probleem op. Midden op het schoolplein stak namelijk het dak van een voormalige bunker boven het maaiveld uit. Zijn kunstwerk kon dit verhullen.