Inwoners eerder laten meedenken over voorzieningen die nodig zijn om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te verbeteren? Daarvoor is de Participatieraad van Beverwijk. De Participatieraad is een groep van onafhankelijke inwoners. Wij geloven er in dat alle partijen samen betere plannen kunnen maken. Dus slaan we met de Participatieraad een brug tussen betrokken inwoners, welzijns- en zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente. Op deze pagina leest u hier meer over.

Waar gaat het over?

De gemeente heeft belangrijke taken op het gebied van sociale voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, ondersteuning bij het vinden van werk en bij de opvoeding. Maar het gaat ook over het samen optrekken voor een sociale leefomgeving.

Waarom een Participatieraad?

Veel inwoners hebben ervaring met sociale voorzieningen. En zij hebben goede ideeën over hoe de gemeente haar inwoners kan helpen. Inwoners helpen elkaar graag en weten wat ze hiervoor nodig hebben. Wij geloven dat de gemeente haar werk beter kan doen als zij de ideeën van zoveel mogelijk inwoners hoort. Dan worden er daarna betere plannen gemaakt en uitgevoerd.

Wat gaan wij doen?

Wij willen inwoners, welzijns-/zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente met elkaar in contact brengen. Om samen over belangrijke thema’s in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over werk en inkomen, hulp in de thuissituatie en activiteiten voor jongeren. Daardoor worden er samen plannen gemaakt waar inwoners echt iets aan hebben en iedereen mee kan blijven doen in zijn of haar woonomgeving.

Wij willen dit overleg zo goed mogelijk organiseren. Bijvoorbeeld aan de overlegtafel, digitaal of via een vragenlijst. Wij informeren iedereen regelmatig over hoe het gaat. Maar u bent aan het woord!

www.participatieraadbeverwijk.nl 

Wat vragen wij van u?

Neem gerust contact met ons op om vragen, ideeën en ervaringen te delen. Denk mee en zorg er samen met ons voor dat plannen ook echt uitgevoerd worden. Als (toekomstige) hulpvrager of hulpbieder weet u het beste wat er nodig is. En u bepaalt zelf hoe u zich hiervoor wilt inzetten.

Leden participatieraad Beverwijk

  • Cees Hamers, voorzitter
  • Barbara Rietkamp, penningsmeester
  • Ada Beijerbergen, lid
  • Gerrie Lischer, lid
  • Leen Wieringa, lid
  • Nulifer Sanli, lid
  • Toine Weel, lid
  • Willem Paardekooper, lid

Heeft deze informatie u geholpen?