Rotonde Plesmanweg

De gemeente Beverwijk gaat de rotonde Plesmanweg – Kuikensweg – Wijk aan Duinerweg aanpassen. Dit knooppunt, ook wel de ‘pizza-rotonde’ genoemd, krijgt een nieuwe inrichting volgens landelijke richtlijnen.

Fietsers en voetgangers gaan ook gebruik maken van de rotonde. Zo wordt de rotonde overzichtelijker en verkeersveiliger. De verkeerslichten bij de fietsoversteek Kuikensweg komen te vervallen. Ook komt er ruimte voor extra groen.

Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk heeft in december 2022 het Herijking Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute vastgesteld. Met dit besluit kiest de gemeente ervoor om een verkeerskundig onlogisch kruispunt te wijzigen in een rotonde volgens de landelijke eisen. Met het plan komt ook een belangrijk obstakel voor de fietsers te vervallen, namelijk de oversteek met verkeerslichten bij de Kuikensweg.

De gemeente kiest voor dit nieuwe plan om verschillende redenen:

 • Verkeerssituatie verbeteren voor overstekende fietsers en voetgangers;
 • Fietsers krijgen voorrang op de rotonde waardoor de doorstroming verbetert;
 • Verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers wordt overzichtelijker en veiliger;
 • Verkeerssituatie verbetert ook voor auto’s;
 • Auto’s worden gestimuleerd om hun snelheid aan te passen bij de rotonde;
 • Buslijnen kunnen goed gebruik maken van de rotonde;
 • De rotonde is ook geschikt voor vrachtverkeer;
 • De nieuwe inrichting van de rotonde is volgens de landelijke normen;
 • Groenstructuur langs de Plesmanweg verbetert.
 • Hoeveelheid verkeer op dit kruispunt neemt de komende jaren toe.

Voorlopig Ontwerp

Het voorlopig ontwerp is gemaakt op basis van landelijke eisen. Fietsers rijden in één richting met het verkeer mee over de rotonde. Dit bevordert de verkeersveiligheid. Het zorgt ook voor overzichtelijkheid. Op de rotonde komen zebrapaden voor voetgangers om over te steken.

Fietsers vanuit de richting Wijk aan Duinerweg en Warande, die via de Plesmanweg willen rijden richting het westen, kunnen de Wijk aan Duinerweg oversteken bij de Westerlaan. Deze oversteek ligt op voldoende afstand van de rotonde. Het zorgt er ook voor dat fietsers niet onnodig omrijden. Deze oplossing vergroot de verkeersveiligheid en de overzichtelijkheid op de rotonde.

Daar waar het autoverkeer zebrapaden en fietsoversteken nadert wordt de rotonde voorzien van drempels en bebording. Deze maatregelen maken duidelijk dat fietsers en voetgangers op de rotonde voorrang hebben.

Participatie

We nodigen belanghebbenden uit om met ons mee te denken. Dit kan door aanwezig te zijn op de inloopavond op dinsdag 27 februari 2024 in buurtcentrum Wijk aan Duin (van 19.30 tot 21.00 uur), Wilgenhoflaan 2C, 1944 TD Beverwijk. U kunt daar de plannen inzien en vragen stellen. Ook is er gelegenheid om een reactie te geven op het plan. Jaqueline Dorenbos, wethouder Openbare Ruimte, is aanwezig bij de inloopavond. Daarnaast zijn specialisten van de gemeente aanwezig om het plan aan u toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Planning

 • Inloopavond voor bewoners, presentatie Voorlopig Ontwerp (27 februari 2024)
 • Reactie geven op het Voorlopig Ontwerp kan tot 15 maart 2024
 • Verwerken reacties en maken Definitief Ontwerp (april/mei 2024)
 • Informeren belanghebbenden over het aangepaste plan (juni 2024)
 • Vaststellen Definitief Ontwerp (derde kwartaal 2024)
 • Bezwaarprocedure (geldt alleen voor onderdelen) in vierde kwartaal 2024
 • Realisatie rotonde Plesmanweg, 2025 (onder voorbehoud).

Meer informatie

Hebt u vragen over het project? Neemt u dan contact op met projectleider Klaas Dekkers via (0251) 256 256 of info@beverwijk.nl.