Plesmanweg

Sinds 15 april werkt de gemeente Beverwijk aan het onderhoud van de Plesmanweg. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer een half jaar duren. Vanaf 8 juli start de tweede fase, aan de zuidkant van de weg. Voor weggebruikers betekent dit langdurige onderhoud extra reistijd door omleidingen. Hieronder geven wij uitleg over de werkzaamheden en hoe de bereikbaarheid is gewaarborgd.

In het wegdek van de Plesmanweg zitten veel scheuren en andere gebreken. De weg is zo slecht dat een compleet nieuwe asfaltlaag nodig is. Ook de onderliggende fundering en de verkeerslichten moeten we vervangen. De fietspaden langs de Plesmanweg worden verbreed en geasfalteerd. Er komt een aparte strook voor rechtsafslaand verkeer richting de Bleriotlaan. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer en maakt oversteken voor fietsers veiliger. Tot slot krijgt de Plesmanweg een aaneengesloten groenstructuur door het planten van extra bomen.

Fase 2: werk aan zuidkant tot 23 augustus

Vanaf maandag 8 juli werkt aannemer Boskalis aan de zuidkant van de Plesmanweg. Tijdens deze tweede fase van de herinrichting gaat eerst het kruispunt Plesmanweg-Alkmaarseweg op de schop. Vanaf die maandag is de Plesmanweg afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf iets voorbij de ‘pizza-rotonde’ tot aan de Laan der Nederlanden. De rotonde zelf blijft gewoon open voor verkeer. Verkeer van oost naar west (richting Binnenduinrandweg) kan wel gebruik maken van de Plesmanweg.

Er is van 8 juli tot 23 augustus een omleidingsroute voor verkeer in oostelijke richting op dit deel van de Plesmanweg. Doorgaand verkeer richting de Tolweg (Heemskerk) kan gebruik maken van de omleiding via de pizza-rotonde, Plesmanweg, Binnenduinrandweg, Rijksstraatweg, Starweg en de Jan Ligthartstraat. Zie bijlage.

Verkeer dat vanuit het centrum van Beverwijk over de Alkmaarseweg rijdt richting de Plesmanweg wordt omgeleid via de Bullerlaan en Laan der Nederlanden. Op de Plesmanweg tussen Laan der Nederlanden en Duitslandlaan (Heemskerk) is verkeer in twee rijrichtingen gewoon weer mogelijk. De omleidingen staan aangegeven op gele borden.

Tijdens deze tweede fase van de werkzaamheden zijn het tankstation, winkelcentrum De Wijkerbaan, Huis ter Wijck en de woonwijken aan Dellaertlaan, Bleriotlaan en Alkmaarseweg bereikbaar via de Laan der Nederlanden. 

Geen stremming voor fietsers en voetgangers

De Plesmanweg blijft gedurende de werkzaamheden in beide richtingen open voor fietsverkeer en voetgangers. Tijdens fase 2 is fietsverkeer alleen mogelijk aan de kant van de Bleriotlaan. Fietsers kunnen de Plesmanweg op een aantal plaatsen wel oversteken: bij de Alkmaarseweg, bij de Laan der Nederlanden en bij de Van Riemsdijklaan. Vanwege de veiligheid  zijn deze fietsoversteken voorzien van verkeerslichten.

Meer weten over deze werkzaamheden?

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail dan met Klaas Dekkers van Gemeente Beverwijk: (0251) 256 256 of k.dekkers@beverwijk.nl