Op maandag 30 mei wordt gestart met fase 1 van straatwerkherstel aan het President Kennedyplein en een gedeelte van de parkeerplaats zijde Frank Sinatraplein door Bos Infra. De werkzaamheden worden 17 juni afgerond.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Leguyt (0251) 256 256.