In 2016 werd de enquêtecommissie leningenportefeuille benoemd. De commissie bood haar onderzoeksrapport op 29 juni 2017 aan de gemeenteraad. Op 11 juni debatteerde de raadscommissie er vervolgens met de onderzoekscommissie over. In de raadsvergadering van 20 juli 2017 is de commissie onder dankzegging ontbonden.

Voor eventuele vragen over de commissie kunt u contact opnemen met de griffie, telefoonnummer 0251 256 256.

Bezetting 

De raadscommissie leningenportefeuille bestond uit vijf leden. Deze leden werden gekozen uit het midden van de raad:

  • dhr. C. Backer sr (GemeenteBelangen)
  • dhr. P. Weel (D66)
  • mevr. P. Witte (VVD)
  • dhr. H. Vreugdenhil (PvdA, voorzitter)
  • dhr. P. van Popta (GroenLinks)

Heeft deze informatie u geholpen?