Wilt u buiten (licht)reclame aanbrengen? Bijvoorbeeld op de voorkant van het gebouw? Dan heeft u toestemming nodig. Wij houden namelijk rekening met het stadsgezicht, eventuele hinder en de verkeersveiligheid. Via het Omgevingsloket vraagt u de vergunning aan.

Tijdelijke reclame aan lichtmasten

Wilt u een reclamebord rond een lichtmast plaatsen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Wij zullen bepalen aan welke lichtmasten de borden mogen worden vastgemaakt.

  • U moet hiervoor ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
  • Voor deze aanvraag moet u inloggen met DigiD of eHerkenning.

Reclame plaatsen aan lichtmast

Reclamemateriaal verspreiden

Wilt u gratis folders of flyers onder het publiek uitdelen of aanbieden op de openbare weg? Dan heeft u daarvoor geen ontheffing nodig. Wel moet u zich houden aan landelijke regels. Alle reclame moet voldoen aan de regels uit de Nederlandse Reclame Code (NRC). Uw reclame mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn en de teksten mogen bijvoorbeeld ook geen opruiend karakter hebben (art.7 lid 1 van de Grondwet). 

Treedt er door de verspreiding vervuiling op? Dan kunnen wij u opdracht geven om dit op te ruimen en schoon te maken. De kosten daarvan zijn dan voor uw rekening.

Wat kost het?

Voor reclame aan lichtmasten betaalt u leges van € 101,24. Daarnaast bent u precariobelasting verschuldigd van € 6,13 per bord per dag. 

Heeft deze informatie u geholpen?