Op deze pagina vindt u informatie over rioolaansluiting, rioolheffing en rioolonderhoud. Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Dan kunt u via de knop hieronder een aansluiting aanvragen. Wij zorgen voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van het riool.

Rioolheffing

Wij beheren en onderhouden het riool. Ook voorzien we de afvoer van afvalwater en treffen we maatregelen voor de verwerking van hemel(regen)- en grondwater. Deze kosten dekken we via de rioolheffing. Iedereen die direct of indirect afvalwater via de riolering af laat voeren betaalt deze rioolheffing. 
De heffing wordt betaald door de gebruiker van het pand. Gebruiker kan huurder zijn, bij geen huurder is het de eigenaar van het pand

Rioolheffing berekenen

De hoogte van de aanslag hangt af van de hoeveelheid afgenomen water bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord Holland (PWN) van het vorige jaar. U kunt uw rioolheffing online berekenen via de lokale lastenmeter.

Bezwaar maken

U kunt digitaal uw aanslagbiljet Rioolheffing bekijken. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag? Dan kunt u een bezwaar indienen bij Cocensus.

Rioolonderhoud

Heeft u een rioolverstopping? Neem dan contact op met een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Als blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door een gebrek buiten uw erf, vraag dan de aan het bedrijf hiervan een bewijs (filmpje). Met dit bewijs kunt u een verzoek tot vergoeding indienen bij de gemeente.

Bij een verstopping van het hoofdriool zullen meerdere naast elkaar gelegen panden hier last van hebben. Dit zal minder snel het geval zijn. Als dit wel het geval is kunt u contact opnemen met de gemeente.

Tekening Riool-huisaansluiting inzien

Wilt u een tekening riool-huisaansluiting bekijken? Neem dan contact op met ons op via: serviceteam@beverwijk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?