Met de motie ‘Groene Schoolpleinen’ heeft de raad wel de intentie en wens uitgesproken voor vergroening van schoolpleinen. Vergroening van schoolpleinen is de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling van scholen en overheid gekomen. Er is door verschillende instituten onderzoek naar gedaan en algemeen kan worden gezegd dat een meer natuurlijke inrichting van schoolpleinen een positieve bijdrage levert:

  • Sociaal: Kinderen vinden een groen schoolplein meestal leuk. Pestgedrag neemt af en de concentratie tijdens de aansluitende lessen is beter. Een groen schoolplein helpt dat kinderen zich op hun gemak voelen in de natuur en meer bewegen.
  • Gezond: Een groene inrichting is ook positief voor de leefomgeving. Grote bomen geven schaduw en hebben een verkoelend effect. Regenwater kan infiltreren in de grond en bij een goed aangelegd schoolplein kan het helpen regenwater tijdelijk te bufferen.
  • Educatief: Door dagelijks in contact komen met een groene omgeving voelen kinderen zich meer op hun  gemak. Natuur wordt minder als iets  onbekends ervaren. Het groen kan onderdeel uitmaken van de lessen en actief betrokken door bijvoorbeeld het aanleggen van een moestuin.

In de gemeente Beverwijk hebben al een aantal scholen het schoolplein groener gemaakt. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met de gemeente.

Partner

Nut en noodzaak van groene schoolpleinen worden door diverse organisaties en overheden onderschreven. Onderstaand een overzicht van mogelijke partner die een rol kunnen spelen bij vergroening van schoolpleinen in Beverwijk:

  1. De provincie Noord-Holland stimuleert het groener inrichten van schoolpleinen door het organiseren van kennisbijeenkomsten; meefinancieren van onderzoek naar de beste inrichting van een groen schoolplein; deelfinanciering via het Betrekken bij Groen fonds in het kader van Groen-Kapitaal(externe link)
  2. IVN (deels in samenwerking met Jantje Beton) heeft het Programma Gezonde Schoolpleinen(externe link) opgericht