Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Kunt u tijdelijk door sociale en/of medische redenen niet (voldoende) voor uw kind(eren) zorgen? U kunt een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen.

Doelgroep

De bepalingen in deze verordening zijn van toepassing op:

  • U heeft geen of beperkt recht heeft op reguliere kinderopvangtoeslag; én
  • U bent niet instaat, op basis van sociaal medische gronden, om voor uw kinderen tot 13 jaar (dan wel laatste groep basisschool) te zorgen.
  • Er geen andere opvang mogelijkheden beschikbaar zijn in het eigen netwerk of bijvoorbeeld de peuteropvang.

U kunt in aanmerking komen voor een sociaal medische indicatie kinderopvang als:

  • u tijdelijke ontlast moet worden vanwege chronische ziekte of een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking, en/of
  • uw kind als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand oploopt of dreigt op te lopen.

De kinderopvang met behulp van de SMI is een tijdelijk middel, geen structurele oplossing. Er wordt samen met u en eventueel het CJG gekeken naar een structurele oplossing. Gaat het om kinderen onder de 4 jaar dan wordt ook het Jeugdgezondheidszorg (JGZ) benaderd voor advies. Een SMI-indicatie wordt in eerste instantie voor maximaal 6 maanden verleend. 

Wilt u meer weten over Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang? Neem telefonisch contact op met het team bijzondere bijstand via 0251-256 256.

Heeft deze informatie u geholpen?