Spoorzone Beverwijk

De Spoorzone Beverwijk

De Spoorzone in Beverwijk is een groot gebied aan de oost- en westkant van het spoor en de A22. Grofweg het gebied tussen de A9, centrum Beverwijk, Aagtenpark en Wijkeroogpark.

De Spoorzone transformeert de komende jaren tot een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.

Doel van het programma is het gebied in samenhang te ontwikkelen tot een modern stedelijk woon-werkgebied. Het programma heeft een looptijd van 25 jaar.

De gemeente Beverwijk heeft eind 2020 verkend wat de kansen en mogelijkheden zijn. Belangrijkste uitkomsten zijn dat het gebied op termijn ruimte biedt voor circa 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen. Zonder daarvoor natuurgebied of open landschap op te offeren.

In april 2021 werd de verkenning door de gemeenteraad omarmd. De eerste stappen worden nu gezet.

Alle informatie over de Spoorzone is te vinden op de website:

Website Spoorzone Beverwijk

Op de site kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de ontwikkelingen in de Spoorzone.

Nieuwsbrief over De Spoorzone

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen van De Spoorzone.