U vraagt een standplaatsvergunning aan als u een standplaats wilt innemen langs de weg of op eigen grond. Dit kan zijn voor de verkoop van producten, of als u informatie wilt uitdelen. Bijvoorbeeld een viskraam, een oliebollenkraam of een snackwagen.

Vraag hieronder standplaatsvergunning aan. Gebruik hiervoor uw DigiD. Dan wordt een deel van het formulier automatisch ingevuld. Stuur de volgende bijlagen mee:

  • situatietekening op schaal;
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een kopie van de registratie bij de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

Tijdelijke of vaste standplaatsvergunning

Bij standplaatsvergunningen is er verschil tussen vaste en tijdelijke vergunningen:

  • een tijdelijke vergunning is een standplaats voor een periode van maximaal 3 maanden;
  • een vaste vergunning is de standplaats voor (een groot gedeelte van) een jaar en wordt structureel of regelmatig ingenomen. Bijvoorbeeld elke week op een vaste dag of dagen.

Hoe werkt het?

Of u een vergunning krijgt hangt af van de aard, omvang en doel van de activiteit. Wij letten ook op mogelijke overlast voor omwonenden en verkeer. En wij kijken naar het bestemmingsplan, straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Doet u een aanvraag voor een bakkraam? Dan controleert de brandweer of de standplaats voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Bibob-onderzoek

De gemeente kan besluiten om een Bibob-onderzoek in te stellen. De Wet Bibob is een middel waarmee de gemeente kan voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert. Ook helpt de wet de concurrentiepositie van bonafide ondernemers te beschermen.

Beslistermijn

De beslistermijn is maximaal 8 weken.

Standplaatsvergunning overnemen

U kunt een standplaatsvergunning niet overdragen en iemand anders kan de standplaatsvergunning niet overnemen van u.

Uitzonderingen

Voor uitstallingen met informatie waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard is geen standplaatsvergunning nodig. Dit recht staat in de Grondwet (artikel 7). 

Wat kost een standplaats?

Voor een nieuwe vaste standplaats€ 315,59
Een tijdelijke standplaats voor één dag of dagdeel€ 35,00
Voor een tijdelijke standplaats meer dan één dag€ 101,24
Voor een tijdelijke standplaats, waarbij een gecoördineerde afhandeling van de aanvraag vereist is, 
in verband met samenloop met evenementen of andere activiteiten
€ 315,60

Heeft deze informatie u geholpen?