Starterslening

Het is soms moeilijk de financiering van een eerste koophuis rond te krijgen. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) biedt daarom een starterslening. Dit is een lening voor kopers die voor het eerst een woning kopen.

Wat is een starterslening?

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat u maximaal bij uw bank kunt lenen (hypotheek). Uw hypotheek moet voldoen aan de van de Nationale Hypotheek Garantie. Naast de starterslening heeft u dus ook een hypotheek.

De hoogte van de starterslening hangt af van de aankoopkosten, uw inkomen en uw eigen geld. U betaalt de eerste 3 jaar geen rente en aflossing voor deze lening. Dat scheelt in uw woonlasten. Na de drie jaar en als uw inkomen voldoende is gegroeid, gaat u pas aflossen. Is uw inkomen nog niet hoog genoeg om af te lossen? Dan betaalt u een bedrag dat past bij het inkomen van dat moment.

Rekenvoorbeeld

Stel dat u voor de koop van een huis een hypotheek van € 125.000 nodig heeft. En u kunt bij de bank een hypotheek van € 100.000 krijgen. Dan bedraagt de starterslening € 25.000. Hierover betaalt u de eerste 3 jaar geen rente en aflossingen. Hoeveel u daarna gaat betalen hangt af van uw inkomensontwikkeling.

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder en gaat zelfstandig wonen;
 • u bent inwoner van Beverwijk of Heemskerk, of 
  u bent minimaal vijf jaar eerder woonachtig geweest in Beverwijk of Heemskerk aangetoond met een uittreksel BRP, of
  u bent minimaal één jaar werkzaam in Beverwijk of Heemskerk aangetoond met een arbeidsovereenkomst, of
  u verhuist naar Beverwijk voor het verlenen van mantelzorg, aangetoond met een verklaring van een arts;
 • u bent niet eerder eigenaar of mede-eigenaar geweest van een koopwoning;
 • u heeft een voorlopig koopcontract onder voorbehoud van financiering;
 • uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie;
 • de aankoopkosten van de woning zijn niet hoger dan de grens van de Nationale Hypotheek Garantie. De actuele bedragen vindt u op nhg.nl;
 • de starterslening kan niet hoger zijn dan 20% van de verwervingskosten en is maximaal € 30.000.

Aflossen van de starterslening mag op ieder moment en altijd boetevrij.

Starterslening aanvragen

Aanvraag toewijzingsbrief

Voor een aanvraag starterslening bij SVn (www.SVn.nl) heeft u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Om deze toewijzingsbrief te ontvangen klikt u op de button Aanvraag toewijzingsbrief starterslening. Binnen 15 werkdagen wordt getoetst of voldaan wordt aan de criteria in de verordening. Bij een positief oordeel ontvangt u een toewijzingsbrief per e-mail. let op: Dit is geen definitieve toekenning starterslening.

Met een toewijzingsbrief kunt u een aanvraag starterslening indienen bij SVn. SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u definitief in aanmerking komt voor een starterslening. Ook stelt SVn de hoogte van de starterslening vast. Dit bedrag is inclusief de afsluitkosten SVn en de borgtochtprovisie NHG. Bij een positieve beoordeling stuurt SVn u een offerte. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u een afwijzingsbrief van SVn.

Heeft deze informatie u geholpen?