Op woensdag 17 maart 2021 is de verkiezing voor de Tweede Kamer. Voor deze verkiezing zijn we op zoek naar stembureauleden en tellers. Vanwege corona hebben we extra veel mensen nodig. De Tweede Kamerverkiezing wordt anders dan voorgaande keren. Namelijk verspreid over meerdere dagen. Heeft u interesse? Meld u dan nu aan. We kunnen alle hulp gebruiken!

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Iedereen die op de verkiezingsdag minimaal 18 jaar oud is, kan lid worden van een stembureau. Alle voorzitters, stembureauleden en tellers doen een digitale training (e-learning) die wordt afgesloten met een toets. De training moet met een goed resultaat afgerond zijn. De uitkomsten hiervan kunnen namelijk invloed hebben op uw inzetbaarheid.

Hoe meld ik me aan?

Klik op de onderstaande knop. Vul het online-formulier in. U geeft aan voor welke functie u beschikbaar bent en op welke dagen/dagdelen u ingezet kunt worden.

Aanmelden

Wat doet een stembureaulid?

Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren.

Stembureaulid bij ingang

  • Je beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten
  • Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen

Stembureaulid aan tafel

  • Je controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument
  • Je neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid
  • Je controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen
  • Je deelt een stembiljet en een rood potlood uit

Stembureaulid bij stembus

  • Je ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet
  • Je zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart
  • Je geeft hulp aan kiezers die daarom vragen

Teller

  • Je helpt mee met het tellen van de stemmen

Vergoeding en catering

 

De vergoeding voor een voorzitter van een stembureau is € 175 en voor een stembureaulid € 150. Stembureauleden die een dagdeel zitten ontvangen € 90 en tellers ontvangen € 40.

Er wordt ook een maaltijdvergoeding verstrekt. Dit is € 30 voor een hele dag en € 20 voor een dagdeel. De gebruikelijke basisfaciliteiten (koffie en thee) blijven zoals deze waren.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Na ontvangst van de aanmeldingen maken wij een indeling van de stembureaus. Als er teveel aanmeldingen zijn, bestaat de kans dat wij u op de reservelijst plaatsen. Hierover informeren wij u dan. Plaatsing op de reservelijst kan betekenen dat wij u op het laatste moment alsnog op een stembureau indelen. De ervaring leert dat vlak voor of op de verkiezingsdag mensen door omstandigheden toch niet aanwezig kunnen zijn.

Wanneer hoef ik mij niet aan te melden?

Als u bij een vorig verkiezing al stembureaulid bent geweest. Dan hebben wij u inmiddels benaderd.