De gemeente Beverwijk zegt daarmee nee tegen geweld tegen vrouwen

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Met de actie Orange the World wordt vanaf 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. In Nederland doen meer dan 150 mee aan deze actie en de gemeente Beverwijk sluit zich hierbij ook aan. Daarom kleuren vanaf 25 november de Wijkertoren en de bomen bij de vijver op het Stationsplein oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Stop geweld tegen vrouwen 

Geweld tegen vrouwen is een probleem en taboe. In Nederland heeft 45% van de vrouwen en meisjes wel eens te maken gehad met geweld. Denk aan lichamelijk, seksueel, emotioneel of psychisch geweld. De overgrote meerderheid doet hiervan geen aangifte of melding, omdat zij zich schamen of bang zijn om niet serieus genomen te worden. Niet iedereen realiseert zich dat. Daarom doet de gemeente Beverwijk mee aan Orange the World. Hiermee geeft de gemeente een signaal af dat geweld tegen vrouwen niet oké is, in welke vorm dan ook.

Wijkertoren en bomen Stationsplein kleuren oranje

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander landmark door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is bewustwording onder burgers over de aard en omvang van het probleem en het doorbreken van het taboe. Meer dan honderd landen doen mee aan deze '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne eindigt op 10 december 2021, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens en wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten.

Hulp

Voor hulp bij geweld kan altijd contact worden opgenomen met de politie via 0800-8844. Als het gaat om huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling kan 24-7 contact worden opgenomen met Veilig Thuis via 0800–2000. Is er sprake van een acute, onveilige situatie of een crisis en is direct hulp nodig? Bel dan altijd met 112.