Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u tijdelijk alcohol schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Dan heeft u toestemming nodig, dit heet een ontheffing. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de ontheffing aanvraagt.

Voorwaarden tijdelijke alcoholontheffing:

  • De gebeurtenis waarbij u alcohol schenkt duurt niet langer dan twaalf aaneengesloten dagen
  • U schenkt alleen zwak-alcoholische dranken. Dat zijn dranken die minder dan 15% alcohol bevatten, zoals bier en wijn
  • Tijdens het verstrekken van de alcohol is er altijd iemand aanwezig die op de ontheffing als leidinggevende vermeld staat
  • De persoon die de onmiddellijke leiding heeft is 21 jaar of ouder. En hij of zij is van goed gedrag. Dat betekent onder andere dat hij of zij geen strafbare feiten heeft gepleegd

Let op: voor deze aanvraag hebben wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden nodig.

Tijdelijke alcoholontheffing aanvragen

Geen sterke drank

U kunt geen ontheffing aanvragen voor sterk alcoholische dranken. Deze dranken mogen alleen binnen een horeca-inrichting met een alcohol- en exploitatievergunning worden geschonken.

Hoeveel kost een tijdelijke alcoholontheffing?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u € 177,89. Ook voor een eventuele afwijzing.

Na uw aanvraag

Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen acht weken beslist. Deze termijn kan met ten hoogste acht weken worden verlengd. 

Meer informatie?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van Team Leefomgeving via 0251 256 256 of mailen naar omgevingsdesk@beverwijk.nl

Heeft deze informatie u geholpen?