Binnen de gemeente Beverwijk doet het team sociale recherche en handhaving onderzoek naar uitkeringsfraude. Als u een uitkering aanvraagt dan gaan medewerkers van dit team eerst met u in gesprek. Tijdens dit gesprek zullen zij alle regels aan u uitleggen. Ook komen ze langs voor een huisbezoek. Dit is om te controleren of de informatie wel klopt met uw hoe u woont.

Bijstandsfraude en boetes

Pleegt u fraude met een bijstandsuitkering?

U moet het geld terug betalen en krijgt een boete. Deze boete is even hoog als het bedrag dat u teveel heeft gekregen. Bijvoorbeeld: heeft u € 1000,- teveel gekregen? Dan moet u de € 1000,- terug betalen én € 1000,- boete betalen. In totaal dus € 2000,-

Pleegt u vaker fraude?

Dan word de boete 1 ½ keer zo hoog. Dus in het voorbeeld krijgt u een boete van € 1500,-. In totaal moet u dan € 2500,- betalen.

Informatie achter houden

Het kan zijn dat u expres informatie achterhoudt maar evengoed geen extra geld krijgt. In dat geval krijgt u een boete van € 150,-

Te laat inleveren van informatie

Als u niet op tijd de informatie geeft dan moeten wij ook een boete geven. Bijvoorbeeld bij het te laat inleveren van een inkomstenformulier. Deze boete is € 150,-

Uitkeringsfraude melden

Denkt u dat iemand onterecht een bijstands- of een werkloosheidswet uitkering krijgt? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt de fraude anoniem melden, u hoeft dan uw naam of contactgegevens niet door te geven. U kunt bij uw melding ook documenten, zoals foto’s, uploaden. Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding.

Meld uitkeringsfraude (anoniem)

Wat moet u weten?

  • Meldt u anoniem? Dan kunnen wij geen contact met u opnemen om vragen te stellen. Vul daarom het formulier over degene over wie u melding doet zo volledig mogelijk in
  • Is uw anonieme melding de reden voor een onderzoek? Dan kunnen wij degene over wie u de melding doet, laten weten dat wij een anonieme tip hebben gekregen
  • Doet u de melding niet anoniem? Dan kan uw naam tijdens het vervolgonderzoek bekend worden bij degene over wie u een melding doet
  • Een melding wordt altijd onderzocht. U krijgt geen informatie over het onderzoek
  • Als wij vaststellen dat iemand onterecht een uitkering ontvangt, kunnen wij de uitkering van deze persoon aanpassen of stopzetten en/of terugvorderen

Schriftelijk of telefonisch melden

U kunt uw melding ook per brief, dit mag ook anoniem, aan ons sturen:

Gemeente Beverwijk
t.a.v. team sociale recherche
Antwoordnummer 108
1940 VB Beverwijk

Let op: postzegel is niet vereist

Of u belt 0251 256 256 (vraag naar team sociale recherche. Wanneer u anoniem wilt blijven hoeft u uw naam niet te noemen).

Heeft deze informatie u geholpen?