Binnen de gemeente Beverwijk doet het team sociale recherche en handhaving onderzoek naar uitkeringsfraude. Als u een uitkering aanvraagt dan gaan medewerkers van dit team eerst met u in gesprek. Tijdens dit gesprek zullen zij alle regels aan u uitleggen. Ook komen ze langs voor een huisbezoek. Dit is om te controleren of de informatie wel klopt met uw hoe u woont.

Pleegt u fraude met een bijstandsuitkering?

U moet het geld terug betalen en krijgt een boete. Deze boete is even hoog als het bedrag dat u teveel heeft gekregen. Bijvoorbeeld: heeft u € 1000,- teveel gekregen? Dan moet u de € 1000,- terug betalen én € 1000,- boete betalen. In totaal dus € 2000,-

Pleegt u vaker fraude?

Dan word de boete 1 ½ keer zo hoog. Dus in het voorbeeld krijgt u een boete van € 1500,-. In totaal moet u dan € 2500,- betalen.

Informatie achter houden

Het kan zijn dat u expres informatie achterhoudt maar evengoed geen extra geld krijgt. In dat geval krijgt u een boete van € 150,-

Te laat inleveren van informatie

Als u niet op tijd de informatie geeft dan moeten wij ook een boete geven. Bijvoorbeeld bij het te laat inleveren van een inkomstenformulier. Deze boete is € 150,-

Heeft deze informatie u geholpen?