Een uittreksel persoonsgegevens BRP is een bewijs dat u in de gemeente Beverwijk staat ingeschreven. Uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum staan hierop. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt, welke gegevens nog meer op het uittreksel moeten staan.

Heeft u in plaats van een uittreksel persoonsgegevens een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig? Zoals bijvoorbeeld een bewijs van uw geboorte, de geboorte van uw kind, uw huwelijk, echtscheiding of een overlijden? Alle informatie hoe u deze kan aanvragen vindt u op Uittreksel Burgerlijke stand 

Hoe werkt het?

Niet nodig bij trouwen in Beverwijk

Trouwt, of registreert u uw partnerschap in de gemeente Beverwijk en woont u allebei in Nederland, dan hoeft u geen uittreksels aan te vragen. De gemeente heeft uw gegevens al.

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Met een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties. U krijgt het bewijs van in leven zijn gratis als u een brief van uw pensioenfonds heeft met daarin de vraag om het bewijs. U doet de aanvraag persoonlijk in het Stadhuis. Neem een kopie van de brief mee en een geldig legitimatiebewijs.

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs nodig hebben voor bepaalde banen.

Iemand machtigen

Kunt u de aanvraag niet zelf doen, dan kunt u iemand anders machtigen. Vul het machtigingsformulier in neem dat mee naar het Stadhuis. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Ook een kopie van het legitimatiebewijs van de gemachtigde.

Inzicht in uw registratie

Op mijn.overheid.nl kunt u uw registraties inzien bij de gemeente en andere overheidsinstellingen.

Wat heb ik nodig?

Voor het aanvragen van een uittreksel persoonsgegevens (BRP) heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Wat kost het?

Het aanvragen van een uittreksel persoonsgegevens kost geld. Vraagt u het uittreksel online aan, dan betaalt u € 7,40. Vraagt u het uittreksel in het Stadhuis aan, dan betaalt u € 14,50, maak hiervoor wel een afspraak

Hoelang duurt het?

Als u het uittreksel online aanvraagt dan wordt het uittreksel binnen vijf werkdagen naar uw woonadres verzonden. Als u het uittreksel aanvraagt in het Stadhuis dan krijgt u het uittreksel direct mee. 

N.B. Advocaten- of notariskantoren kunnen uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP), afschriften uit de Burgerlijke Stand en informatie ten behoeve van nalatenschap opvragen via de pagina Uittreksel advocaat of notaris.

Heeft deze informatie u geholpen?