Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning. Een urgentie wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties verleend. Er is pas sprake van urgentie als uw woonsituatie een ernstige bedreiging vormt voor uw lichamelijke- en/of psychische gezondheid en dit niet langer dan drie maanden nog kan duren.

U moet eerst zelf alles doen om een oplossing voor uw woonprobleem te vinden. Schrijf u in bij: 

Heeft u een seniorenwoning nodig? Schrijf u in bij Woonzorg(externe link).

Pas op voor urgentiebemiddelingsbureaus

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om tegen betaling het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties of de gemeenten. De aanvraag van de urgenties die via deze tussenpartijen worden ingeleverd komen uiteindelijk ook gewoon bij de gemeente en bij de urgentiecommissie terecht.

Deze worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentieaanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Wij adviseren om een urgentieaanvraag altijd zelf in te dienen bij de gemeente.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?

U komt in aanmerking voor een urgentieverklaring als u:

 • ingezetene bent van Beverwijk;
 • Minimaal twee jaar in de gemeente Beverwijk staat ingeschreven en woonachtig bent;
 • in een Blijf van mijn Lijf huis verblijft;
 • statushouder bent.

Kan ik een urgentieverklaring op medische gronden krijgen?

Urgentie op medische gronden kan worden gegeven als:

 • De bruikbaarheid of toegankelijkheid van de woning door ziekte of lichamelijke problemen ernstig wordt belemmerd.
 • Als de huidige woonsituatie ernstige schade veroorzaakt aan uw gezondheid en dit niet door aanpassingen opgelost kan worden.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een urgentieverklaring?

U komt niet in aanmerking voor een urgentie in de volgende situaties:

 • terugkeer uit het buitenland (remigratie) met of zonder kinderen
 • echtscheiding of relatieverbreking met of zonder kinderen
 • gezinsuitbreiding/zwangerschap
 • een slechte ouder-kindrelatie
 • huuropzegging door u of uw verhuurder zonder vervangende woonruimte
 • problemen met huurbetaling door eigen schuld of verantwoordelijkheid
 • gedwongen verkoop van de woning door eigen schuld of verantwoordelijkheid
 • problemen bij kamerbewoning of inwoning bij anderen
 • andere woonwens bijvoorbeeld grotere woning of andere gemeente
 • mankementen aan de woning zijn zoals vocht
 • als u een langere periode op een woonruimte wacht

Heeft één van bovenstaande punten, betrekking op uw situatie komt u niet voor een urgentieverklaring in aanmerking
Denkt u op basis van uw medische situatie in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieverklaring, kunt u een mail sturen met hierin een omschrijving van de woonproblemen. Stuur uw mail sturen naar info@beverwijk.nl met als onderwerp 'urgentieverklaring'. De adviseur urgentie huisvesting zal dan contact met u opnemen.

Meer informatie?

Kijk op de pagina Sociale huurwoning

Heeft deze informatie u geholpen?