Urgentieverklaring woning

Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning. Een urgentie wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties verleend. Er is pas sprake van urgentie als uw woonsituatie een ernstige bedreiging vormt voor uw lichamelijke- en/of psychische gezondheid en dit niet langer dan drie maanden nog kan duren.

Woonurgentie aanvragen

Wij hebben de woonurgentiedienstverlening uitbesteed bij Het Vierde Huis en Woonservice. Voor het aanvragen van een urgentieverklaring om in aanmerking te komen voor een huurwoning kunt u terecht bij Het Vierde Huis. Het Vierde Huis zal met u de kans- en adviesgesprekken voeren en u helpen om de juiste informatie te verzamelen. Hierna maakt Het Vierde Huis een inschatting van uw kansen op urgentie. Wanneer er vervolgens over gegaan wordt tot het indienen van een aanvraag, zal deze worden behandeld door Woonservice.  

Om een kans- en adviesgesprek te plannen kunt u zich melden bij Het Vierde Huis via ijmond.urgentiewijzer.nl.

U moet eerst zelf alles doen om een oplossing voor uw woonprobleem te vinden. Schrijf u in bij: 

Heeft u een seniorenwoning nodig? Schrijf u in bij Woonzorg

Pas op voor urgentiebemiddelingsbureaus

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om tegen betaling het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties of de gemeenten. De aanvraag van de urgenties die via deze tussenpartijen worden ingeleverd komen uiteindelijk ook gewoon bij de gemeente en bij de urgentiecommissie terecht.

Deze worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentieaanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Wij adviseren alleen gebruik te maken van Het vierde Huis en Woonservice

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?

U komt in aanmerking voor een urgentieverklaring als u:

 • ingezetene bent van Beverwijk;
 • minimaal twee jaar in de gemeente Beverwijk staat ingeschreven en woonachtig bent;
 • er sprake is van een acute noodsituatie en/of;
 • in een Blijf van mijn Lijf huis verblijft

Kan ik een urgentieverklaring op medische gronden krijgen?

Urgentie op medische gronden kan worden gegeven als:

 • De bruikbaarheid of toegankelijkheid van de woning door ziekte of lichamelijke problemen ernstig wordt belemmerd.
 • Als de huidige woonsituatie ernstige schade veroorzaakt aan uw gezondheid en dit niet door aanpassingen opgelost kan worden.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een urgentieverklaring?

U komt niet in aanmerking voor een urgentie in de volgende situaties:

 • terugkeer uit het buitenland (remigratie) met of zonder kinderen
 • echtscheiding of relatieverbreking met of zonder kinderen
 • gezinsuitbreiding/zwangerschap
 • een slechte ouder-kindrelatie
 • huuropzegging door u of uw verhuurder zonder vervangende woonruimte
 • als u particulier huurt en de woning moet verlaten of het huurcontract eindigt
 • bij afloop van een tijdelijk huurcontract (bijvoorbeeld antikraak)
 • problemen met huurbetaling door eigen schuld of verantwoordelijkheid
 • gedwongen verkoop van de woning door eigen schuld of verantwoordelijkheid
 • problemen bij kamerbewoning of inwoning bij anderen
 • andere woonwens bijvoorbeeld grotere woning of andere gemeente
 • mankementen aan de woning zijn zoals vocht
 • als u een langere periode op een woonruimte wacht

Heeft één van bovenstaande punten, betrekking op uw situatie komt u niet voor een urgentieverklaring in aanmerking. Denkt u op basis van uw situatie toch in aanmerking te komen voor urgentie.  U kunt u vragen stellen via de website van mijn Woonservice

Meer informatie?

Kijk op de pagina Sociale huurwoning

Heeft deze informatie u geholpen?