Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning. Een urgentie wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties verleend. Er is pas sprake van urgentie als uw woonsituatie een ernstige bedreiging vormt voor uw lichamelijke- en/of psychische gezondheid en dit niet langer dan drie maanden nog kan duren.

U moet eerst zelf alles doen om een oplossing voor uw woonprobleem te vinden. Schrijf u in bij: 

Heeft u een seniorenwoning nodig? Schrijf u in bij Woonzorg

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?

 • ingezetene bent van Beverwijk
 • minimaal een jaar in de gemeente Beverwijk staat ingeschreven
 • in een Blijf van mijn Lijf huis verblijft
 • statushouder bent

Kan ik een urgentieverklaring op medische gronden krijgen?

Urgentie op medische gronden kan worden gegeven als:

 • De bruikbaarheid of toegankelijkheid van de woning door ziekte of lichamelijke problemen ernstig wordt belemmerd.
 • Als de huidige woonsituatie ernstige schade veroorzaakt aan uw gezondheid en dit niet door aanpassingen opgelost kan worden.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een urgentieverklaring?

U komt niet in aanmerking voor een urgentie in de volgende situaties:

 • terugkeer uit het buitenland (remigratie) met of zonder kinderen
 • echtscheiding of relatieverbreking met of zonder kinderen
 • gezinsuitbreiding/zwangerschap
 • een slechte ouder-kindrelatie
 • huuropzegging door u of uw verhuurder zonder vervangende woonruimte
 • problemen met huurbetaling door eigen schuld of verantwoordelijkheid
 • gedwongen verkoop van de woning door eigen schuld of verantwoordelijkheid
 • problemen bij kamerbewoning of inwoning bij anderen
 • andere woonwens bijvoorbeeld grotere woning of andere gemeente
 • mankementen aan de woning zijn zoals vocht
 • als u een langere periode op een woonruimte wacht

Heeft één van bovenstaande punten, betrekking op uw situatie komt u niet voor een urgentieverklaring in aanmerking
Denkt u op basis van uw medische situatie in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieverklaring, kunt u een mail sturen met hierin een omschrijving van de woonproblemen en deze sturen naar info@beverwijk.nl onderwerp urgentieverklaring.
De adviseur urgentie huisvesting zal dan contact met u opnemen.

Meer informatie?

Kijk op de pagina Sociale huurwoning

Heeft deze informatie u geholpen?