Verhuist u naar of binnen de gemeente Beverwijk? Meld dit dan bij de gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente. Geef uw verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent.  U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven: uw verhuizing wordt dan verwerkt op de verhuisdatum die u opgeeft.

Online verhuizing doorgevenAfspraak maken

Let op:

Bent u ongehuwd met kinderen en u gaat met z’n allen verhuizen, dan hoeft 1 ouder maar de verhuizing door te geven van de kinderen.

Wat heb ik nodig?

Verhuizing doorgeven  

 • Een huur- of koopcontract
 • Een geldig legitimatiebewijs

Inwonen of samenwonen doorgeven  

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een ondertekend formulier toestemming inwoning. Deze laat u ondertekenen door de hoofdbewoner
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent
 • Ouder, voogd of verzorger van kind(eren) onder de 18 jaar
 • Ouders voor hun kind(eren) van 18 jaar of ouder die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen
 • Echtgenoten en geregistreerd partners die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen
 • Als u onder curatele staat: de curator
 • Een volwassene die schriftelijk toestemming geeft

Aanvullende informatie

Parkeervergunning

Heeft u een parkeervergunning, vergeet deze dan niet af te melden. Verhuist u binnen het betaald parkeergebied? Dan moet u de vergunning van uw oude adres afmelden en op uw nieuwe adres een vergunning aanvragen.

Hoe staat u ingeschreven?

Bij MijnOverheid.nl kunt u zien hoe u  ingeschreven  staat bij de gemeente, het Kadaster en andere overheidsinstellingen. U logt in met uw DigiD.

Heeft deze informatie u geholpen?