Verhuizen naar Nederland (immigratie)

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond. Heeft u een partner en/of kind(eren) die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten ook zij zich persoonlijk inschrijven. Op deze pagina vindt u meer informatie over immigratie.

Maak hiervoor binnen vijf werkdagen na uw verhuizing een afspraak met ons. Onder het kopje 'welke documenten moet ik meenemen?' leest u wat u mee moet nemen naar de afspraak.

Afspraak maken

Welke documenten moet ik meenemen?

  • Uw legitimatiebewijs
  • Een ingevuld aangifteformulierlink naar pdf bestand
  • Een document waaruit uw nationaliteit blijkt. Bijvoorbeeld uw reisdocument
  • Documenten die bewijzen dat u nu in Nederland woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning
  • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt
  • Komt u van Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten of Aruba? Dan moet u een uitschrijvingsbewijs laten zien (verhuisbericht)

Gaat u bij iemand wonen?

  • Neem een kopie van identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee
  • Een ingevulde verklaringlink naar pdf bestand met de toestemming van de hoofdbewoner tot inschrijving

Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of u bent vreemdeling en mag in Nederland wonen
  • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs

Heeft deze informatie u geholpen?