Visie op Tata Steel

De IJmondgemeenten streven naar een zo gezond mogelijke leefomgeving in de IJmond. Het is belangrijk dat de vervuiling en hinder door Tata Steel zo snel mogelijk verminderen. Dat de staalindustrie in de IJmond zo snel mogelijk vergroent en verduurzaamt en dat de meest vervuilende fabrieken (zoals Kooksgasfabriek 2) zo snel mogelijk sluiten.

De inwoners van de IJmond verdienen een substantieel schonere en gezondere leefomgeving waar ook voldoende werk is, uiterlijk in 2030.

Wij vragen aandacht voor deze transities en roepen het Rijk op om zo spoedig mogelijk te komen tot maatwerkafspraken over de verduurzaming en de financiële steun van de Rijksoverheid daarvoor. Wij pleiten voor heldere gezondheidskundige beschermdoelen en het vastleggen hiervan.

Op 5 december 2023 stuurden de IJmondgemeenten een brief naar alle fracties in de Tweede Kamer. Hierin geven de colleges hun visie op de toekomst van Tata Steel, de plannen voor de transitie naar groen staal en de kansen voor de IJmond in relatie tot een gezonde leefomgeving.

Energietransitie en nieuwe energie-infrastructuur

Naast de transitie van Tata Steel staat onze regio voor andere grote uitdagingen zoals de energietransitie en de ontwikkeling van een nieuwe energie-infrastructuur. In onze brief roepen wij het Rijk op om door te pakken met de transitie van Tata Steel en door te pakken met de transitie van de IJmondregio. Wij staan voor gezond wonen in de IJmond en weer trots zijn op wat we maken. Wij kunnen dit echter niet alleen realiseren en hebben de steun van het Rijk hard nodig.

Programma Tata Steel 2024-2030

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en de provincie Noord-Holland hebben in januari 2024 het Programma Tata Steel 2024-2030: ‘Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel’ vastgesteld. (link naar raadsmemo) Het is een update van het Programma Tata Steel 2020-2050.

Voor een gezonde en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig. Het Programma Tata Steel 2024-2030 bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen. Zowel voor de korte (periode 2024-2026) als voor de lange termijn (2030 en verder). 

Het programma in het kort:

  • Meer en intensiever toezicht
  • Aangescherpte vergunningen
  • Continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving
  • Betere monitoring
  • Betere communicatie met de omwonenden
  • Werken aan meer vertrouwen in de overheid
  • Nu doen wat nodig is voor de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie

Berichten aan de gemeenteraad

Heeft deze informatie u geholpen?