Van 5 t/m 23 december vinden er werkzaamheden plaats in de  Vondellaan ter hoogte van het Rode Kruis Ziekenhuis door GP Groot in opdracht van het RKZ.

De werkzaamheden zijn:
- verplaatsen voetgangersoversteekplaats
   * verwijderen thermoplast oude voetgangersoversteekplaats
   * aanbrengen thermoplast nieuwe locatie voetgangersoversteekplaats
   * verplaatsen portaal met lichtbak bord voetgangersoversteekplaats
- kappen boom nabij rijbaan
- verplaatsen pilaar (kunstobject)

Het betreft hier geen gehele maar een halve wegafzetting. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met behulp van verkeersregelaars om en om langs het werkvlak begeleid.
Buiten werktijd wordt de afzetting van de weg gehaald.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer R. van Dam (0251) 256 256.