Als u een geldige verblijfsvergunning heeft, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij ons. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

Vreemdelingenpaspoort aanvragen
 
Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingenpaspoort aan, maar een vluchtelingenpaspoort.

 

Aanvragen reisdocumenten niet mogelijk op 29 en 30 juli

Vanaf 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Deze ID-kaart heeft 2 vingerafdrukken van de kaarthouder en een QR-code met het burgerservicenummer (BSN). Er is onderhoud aan het systeem nodig om het nieuwe model van de identiteitskaart in te voeren. Dit betekent dat u op donderdag 29 juli en vrijdag 30 juli geen paspoort of identiteitskaart kunt aanvragen.

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Een pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Deze pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • Uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt).
 • Pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan ook een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier mee van beide ouders of van degene die het gezag heeft. Neem van degene die ondertekenen ook een origineel identiteitsbewijs of een gewaarmerkt kopie hiervan mee.

Hoe werkt het?

 • U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente
 • Als u een vreemdelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neemt u uw kind mee
 • Zorg voor schone vingers, want er worden vingerafdrukken gemaakt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken
 • U haalt uw vreemdelingenpaspoort persoonlijk op. Doe dit binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt het paspoort
 • Als u een vreemdelingenpaspoort ophaalt voor uw kind, neemt u uw kind mee

Hoelang is mijn paspoort geldig?

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

 • geen vluchtelingenstatus heeft
 • een paspoort van uw land van herkomst heeft
 • in Nederland woont, maar u heeft niet de Nederlandse nationaliteit
 • een verblijfsvergunning heeft
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

Ga voor alle voorwaarden en meer informatie naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 

Wat kost het?

Kosten vreemdelingenpaspoort 2021
Vreemdelingenpaspoort  €56,55
Vreemdelingenpapspoort met spoed €107,45

Hoe lang duurt het?

Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. De procedure duurt zo lang, omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

Heeft deze informatie u geholpen?