Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen? Kunt u daardoor niet werken? Dan heeft u recht op een Wajong-uitkering.

Sinds 1 januari 2015 is deze uitkering veranderd. U kunt alleen een Wajong-uitkering krijgen als u in de toekomst helemaal niet kunt werken. Kunt u wel werken? Dan valt u onder de participatiewet.

Wajong-uitkering aanvragen

Voor deze uitkering moet u eerst een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen. Dit kan via UWV.nl(externe link) bij de pagina beoordeling arbeidsvermogen. Daarna kunt u een Wajong-uitkering aanvragen.

Op UWV.nl(externe link) vindt u meer informatie over de Wajong-uitkering.

Ik heb al een Wajong uitkering

In dat geval gaat het UWV controleren of u kunt werken of niet. Kunt u niet werken? Dan blijft u een Wajong-uitkering krijgen. Kunt u wel werken? Dan valt u dus onder de participatiewet.

U kunt ook zelf een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Dit kan via UWV.nl(externe link) bij de pagina beoordeling arbeidsvermogen.

De participatiewet

De participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Hierbij gaat het om mensen met of zonder een beperking. Voor mensen met een beperking zijn er sociale werkplaatsen bij bestaande bedrijven. Dit zijn beschutte werkomgevingen voor mensen die het echt nodig hebben. Meer informatie hierover kunt u vinden op de Beverwijkwijzer.nl(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?