In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af en gaan we met warmtenetten onze woningen verwarmen. Een slim en duurzaam alternatief. Op deze pagina lees je meer over de warmtenetten van HVC en het warmtenet IJmond.

Zo werkt een warmtenet

  1. Bij een (duurzame) warmtebron wordt water verhit. Dit warme water wordt via een ondergronds en geïsoleerd hoofdleidingennet naar de verschillende overdrachtstations in de stad gepompt.
  2. In het overdrachtstation vertakt het leidingennet zich naar de woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet.
  3. Het warme water stroomt via een warmte-unit (in de meterkast) de verwarmingsinstallatie van de woning in. De warmtewisselaar in de warmte-unit verwarmt het koude kraanwater.
  4. Na warmteafgifte in de woning stroomt het afgekoelde water via een retourleiding terug naar de warmtebron. Daar wordt het water opnieuw opgewarmd en herhaalt het proces zich.

Warmtenet IJmond

We stappen over op duurzame energie én duurzame warmte. Want in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Het (her)gebruik van warmte uit de eigen regio komt daardoor steeds vaker ter sprake. In 2021 zal, dankzij de Transitievisie Warmte, duidelijk zijn welke wijk op welk moment overstapt op duurzame warmte. Het warmtenet is een duurzame manier van verwarmen. In de regio IJmond doen verschillende partijen al langer onderzoek naar de mogelijkheden.

Samenwerking in regio

Eind 2017 heeft de Stuurgroep Energietransitie IJmond (bestaande uit wethouders en ambtenaren uit gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Omgevingsdienst IJmond) afvalverwerker HVC verzocht om samen met Firan een verkenning uit te voeren naar de realisatie van een warmtenet in de IJmond. HVC heeft in een aantal regio’s, waaronder Alkmaar, al een warmtenet liggen.

De stand van zaken eind 2020 is dat in onze gemeente en gemeente Velsen samen met wooncorporaties WoonOpMaat, Velison Wonen, WB Velsen en Pré Wonen gekeken wordt naar de mogelijkheid om op termijn woningen aan te sluiten op een warmtenet. Op dit moment wordt er met de woningbouwcorporaties onderzocht of de 18.000 woningen van de corporaties verwarmd zouden kunnen worden middels een warmtenet. Dat betekent dat we in eerste instantie corporatiewoningen zullen aansluiten, later particulieren, bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed. De bronnen die we hierbij onderzoeken zijn restwarmte van bedrijven, geothermie (uit de bodem), aquathermie (uit water) en riothermie (uit riolering).

Lees meer over de warmtenet IJmond op de website van Omgevingsdienst IJmond(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?