Van 9 t/m 20 januari 2023 is het Westerhoutpad afgesloten vanwege werkzaamheden door Bos Infra.

De werkzaamheden houden in:

- Opbreken verharding en straatlaag rijbaan.
- Verwijderen oppervlakkige boomwortels.
- Herstellen bandenlijnen.
- Herprofileren straatlaag.
- Nieuwe elementverharding aanbrengen.

Heeft u vragen over deze wegafzetting, dan kunt u contact opnemen met de heer R. van Dam
(0251) - 256 256.