Als gemeente hebben wij plannen voor het herinrichten van de verkeersdoorsteek op het Westerhoutplein. Het gaat over de doorsteek tussen de Westerhoutweg en de Duinwijklaan. 

Aangepast ontwerp voor doorsteek Westerhoutplein

De huidige inrichting van de doorsteek van het Westerhoutplein is onduidelijk waardoor er gevaarlijke verkeersituaties kunnen ontstaan. Om te zorgen voor een veiligere verkeerssituatie hebben wij een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van de verkeersdoorsteek op het Westerhoutplein.

In het ontwerp onderaan de pagina ziet u ons voorstel voor de nieuwe indeling van rijweg, trottoir, parkeervakken en groen.

Doorsteek tussen Westerhoutweg en Duinwijklaan wordt één richting

De grootste wijziging is de verandering van tweerichtingsverkeer naar een weg voor eenrichtingsverkeer. Hierdoor kunt u niet meer direct vanuit de Duinwijklaan en Zeestraat naar de Vondellaan rijden. Om naar de Vondellaan te rijden, kunt u omdraaien op de rotonde.

Fietspad wordt gescheiden van de nieuwe rijbaan

Het nieuwe ontwerp is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarom komt er ook een vrijliggend fietspad dat aansluit op de doorfietsroute, de Duinwijklaan en de Zeestraat. Met deze aanpassing willen wij het voor fietsers zo overzichtelijk, duidelijk en veilig mogelijk maken.

Parkeervakken in Duinwijklaan, Zeestraat en Vondellaan veranderen

Door de veranderende verkeerssituatie worden ook de parkeervakken aangepast. Het aantal parkeervakken blijft gelijk, maar ze worden wel anders ingedeeld. Zo vervallen er twee parkeervakken in de Zeestraat, maar worden er ook twee nieuwe parkeervakken toegevoegd aan de Vondellaan.

Door de aanpassingen komt er meer ruimte voor groen

De aangepaste situatie creëert meer ruimte voor groenvakken op de Zeestraat, Duinwijklaan en Vondellaan. De bestaande bomen blijven behouden en er komt ruimte voor het aanplanten van twee extra bomen, één in de Vondellaan en één in de Duinwijklaan. Daarbij komt er ruimte naast de doorsteek voor een groenstrook met vier nieuwe bomen. 

U kunt tot 16 januari 2024 een reactie geven op het ontwerp

Het gaat hier om een Voorlopig Ontwerp. Dit betekent dat er nog ruimte is om uw mening te geven. Reacties kunt u sturen naar t.verhoef@beverwijk.nl. Van alle opmerkingen maken wij een verslag waarin op alle vragen en opmerkingen een reactie komt. Dit verslag sturen wij naar iedereen die heeft gereageerd.

Bel of mail ons bij vragen of opmerkingen

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Tim Verhoef via (0251) 256 256 of t.verhoef@beverwijk.nl.