Op 6 juli vinden er werkzaamheden plaats door de HVC in de Wingerd nabij de t-splitsing met de Bankenlaan, de Bankenlaan blijft toegankelijk. Het betreft hier het plaatsen van een ondergrondse vuilniscontainer.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer R. van Dam (0251) 256 256.