Voor alle inwoners van de IJmond is er sprake van een tekort aan betaalbare woonruimte. Er is een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen. Op deze pagina brengen we de mogelijkheden binnen en buiten de IJmond in kaart waarbij we de nadruk leggen op krimpregio’s en anticipeergebieden waar de wachttijden relatief korter zijn. Deze pagina is in augustus 2021 gepubliceerd. Dit is een momentopname. De links en informatie kunnen verouderen. Deze pagina wordt aangevuld en gewijzigd. Gebruik dan de knop onderaan de pagina 'Heeft deze informatie u geholpen?'.

Een woning vinden binnen de IJmond?

Hieronder staan de mogelijkheden voor het vinden van een huis binnen de IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen).

Inschrijven bij een woningcorporatie

Inschrijven kan bij Mijn Woonservice. Er kunnen dan opties gekocht worden voor wijken, straten waar de interesse van de woningzoekende ligt.

Inschrijven bij Mijn Woonservice(externe link)

 • Inschrijven bij Mijn Woonservice kost jaarlijks € 10.
 • Na het voltooien van de inschrijving kan gratis gereageerd worden op het woningaanbod in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Inschrijven voor senioren bij Woonzorg(externe link)

Wat kunt u nog meer doen om uw kansen te vergroten?

U kunt u hier gratis inschrijven voor kamers binnen en buiten de IJmond. Om te reageren op de kamers moet u een (betaald) premium account nemen. De kans dat u een kamer toegewezen krijgt hangt er vanaf of de verhuurder u een geschikte huurder vindt. Hieronder een overzicht van websites die het verhuur van kamers aanbieden:

Of u kunt verhuizen naar een andere gemeente of regio. Op andere plekken in het land zijn meer beschikbare en minder dure sociale huurwoningen.
 

Leegstandsbeheer of anti-kraakwoningen

U kunt zich ook inschrijven voor een anti-kraakwoning. Een anti-kraakwoning kan een tijdelijke oplossing voor uw woonprobleem zijn. Op internet zijn verschillende sites te vinden waarop woonruimte in de vorm van anti-kraak wordt aangeboden. In sommige gevallen is het van belang dat een andere anti-kraakhuurder u voordraagt als nieuwe mogelijke huurder. Hieronder een overzicht van websites die het verhuur van anti-kraakwoningen aanbieden:

Tijdelijke opvang binnen de IJmond

De Maatschappelijke Opvang Beverwijk is een voorziening tussen de nachtopvang en zelfstandig wonen. De kortdurende opvang (in principe zes maanden) richt zich op zorg en/of hersteltrajecten van cliënten, om zo spoedig mogelijk te voorzien in een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Doelgroep

De Maatschappelijke Opvang Beverwijk is voor mensen die dak- of thuisloos zijn en een regiobinding hebben met Beverwijk, Heemskerk en Velsen (IJmond). Het is bedoeld voor mensen die psychiatrische en/of psychosociale problematiek hebben en tot de zogenaamde OGGZ groep behoren. Mensen zijn onvoldoende in staat om zelfstandig verbetering in hun situatie te kunnen aanbrengen.

Begeleiding

 • In overleg met de cliënt stelt de maatschappelijke opvang doelen om weer zo zelfstandig mogelijk uit te kunnen stromen naar een kamer of woning. Er wordt maatwerk geleverd. Per cliënt wordt gekeken welke problemen spelen en welke levensgebieden aandacht behoeven, zoals schuldenproblematiek, psychische gesteldheid of werk.
 • De begeleiding is van maandag tot en met vrijdag aanwezig tussen 09.00 en 17.00 uur. ’s nachts en in het weekend is er een bereikbaarheiddienst.
Aanmelden
 • Aanmelden gebeurt bij de gemeente van herkomst. De gemeente van herkomst doet een vooraanmelding bij de Brede Centrale Toegang (BCT). Vervolgens kunt u zich melden bij de BCT.

Brede Centrale Toegang (Haarlem)
Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem
Openingstijden: 09.00 - 12.00 uur
Tel. (023) 511 44 77
E-mail: bctkennemerland@vrk.nl

Kosten zijn afhankelijk van locatie (er is een wachtlijst).

Urgentieverklaring

Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning. Een urgentie wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties verleend. Er is pas sprake van urgentie als uw woonsituatie een ernstige bedreiging vormt voor uw lichamelijke- en/of psychische gezondheid en dit niet langer dan drie maanden nog kan duren. U moet eerst zelf alles doen om een oplossing voor uw woonprobleem te vinden. Schrijf u in Mijn Woonservice en voor seniorenwoningen bij Woonzorg Nederland.

 Wanneer komt u in aanmerking:

 • ingezetene bent van Beverwijk;
 • minimaal twee jaar in de gemeente Beverwijk staat ingeschreven;
 • in een Blijf van mijn Lijf huis verblijft

Urgentieverklaring op medische gronden

Urgentie op medische gronden kan worden gegeven als:

 • de bruikbaarheid of toegankelijkheid van de woning door ziekte of lichamelijke problemen ernstig wordt belemmerd;
 • als de huidige woonsituatie ernstige schade veroorzaakt aan uw gezondheid en dit niet door aanpassingen opgelost kan worden.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een urgentieverklaring? U komt niet in aanmerking voor een urgentie in de volgende situaties:

 • terugkeer uit het buitenland (remigratie) met of zonder kinderen;
 • echtscheiding of relatieverbreking met of zonder kinderen;
 • gezinsuitbreiding/zwangerschap;
 • een slechte ouder-kindrelatie;
 • huuropzegging door u of uw verhuurder zonder vervangende woonruimte;
 • problemen met huurbetaling door eigen schuld of verantwoordelijkheid;
 • als u particulier huurt en de woning moet verlaten cq het huurcontract eindigt;
 • bij afloop van een tijdelijk huurcontract (antikraak, ad hoc wonen);
 • gedwongen verkoop van de woning door eigen schuld of verantwoordelijkheid;
 • probleem bij kamerbewoning of inwoning bij anderen;
 • andere woonwens bijvoorbeeld grotere woning of andere gemeente;
 • mankementen aan de woning zijn zoals vocht;
 • als u een langere periode op een woonruimte wacht;

Heeft één van bovenstaande punten betrekking op uw situatie? Dan komt u niet voor een urgentieverklaring in aanmerking. Let op: ook als u voldoet aan de voorwaarden voor urgentie, betekent dit niet automatisch dat u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

Wij hebben de woonurgentiedienstverlening uitbesteed bij Het Vierde Huis en Woonservice. Voor het aanvragen van een urgentieverklaring om in aanmerking te komen voor een huurwoning kunt u terecht bij Het Vierde Huis. Het Vierde Huis zal met u de kans- en adviesgesprekken voeren en u helpen om de juiste informatie te verzamelen. Hierna maakt Het Vierde Huis een inschatting van uw kansen op urgentie. Wanneer er vervolgens over gegaan wordt tot het indienen van een aanvraag, zal deze worden behandeld door Woonservice.  


Om een kans- en adviesgesprek te plannen kunt u zich melden bij Het Vierde Huis(externe link) via ijmond.urgentiewijzer.nl.(externe link)

Wet maatschappelijke ondersteuning woonbemiddeling

U wordt alleen door de Wmo bemiddeld als het gaat om een noodzakelijke verhuizing naar een rolstoel toe- en doorgankelijke woning. Bij een verhuisadvies naar een (ruime) gelijkvloerse woning wordt van u verwacht dat u zich inschrijft en opties op gelijkvloerse woningen neemt via de wooncorporaties. 

Onder de pannen (de Regenboog Groep)

De Regenboog Groep heeft in samenwerking met de grootste wooncorporaties en de gemeente Amsterdam (WPI) voor deze specifieke groep een alternatief aanbod bedacht genaamd: 'Onder de pannen'. U wordt tijdelijk (voor maximaal 1 jaar) ondergebracht bij inwoners die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn hulp te bieden. Degene die onderdak vindt, betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding. Dit is vooral kansrijk als u binnen uw eigen netwerk een kamer kan vinden. Kijk voor meer informatie op de website van de Regenboog Groep(externe link).

Op dit moment is het mogelijk om in de regio Amsterdam, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer en Beverwijk deel te nemen aan het project.

Tijdelijk Wonen 200 is een ander project waarbij sloop- en renovatiewoningen worden toebedeeld aan onze doelgroep. Per woning kunnen er twee huurders voor de duur van één jaar geplaatst. Aanmelding, selectie en plaatsing vindt plaats via Onder de Pannen.

55+

Voor 55-plussers die geen zorg nodig hebben, zijn er seniorenwoningen beschikbaar. Hierop kunt u inschrijven via Woonzorg.(externe link)  U heeft geen indicatie nodig. 60-plussers hebben voorrang bij seniorenwoningen. Het loont de moeite om ook buiten de IJmond te zoeken, in andere regio’s zijn woningen soms direct beschikbaar.

Algemene woonmogelijkheden

Andere alternatieven voor woningen:

 • Woongroepen
 • Tiny houses
 • Stacaravan op een camping
 • Gebruik kampeerbus
 • Mantelzorgwoning
 • Oppaswoningen
 • Parentshouses(externe link) (bij scheidingen)

Vrije sector:

Een huis vinden buiten de IJmond?

Hieronder staan de mogelijkheden voor het vinden van een huis buiten de IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen).

Krimpregio’s en anticipeergebieden

Over de gemiddelde wachttijd valt niet altijd concrete informatie te vinden. Het is mede afhankelijk van het zoekgedrag van de woningzoekende. Voor onderstaande regio’s / gemeenten / woningcorporaties is deze informatie wel te vinden:

 • Eemsdelta: Groninger Huis > 6 maanden, Acantus > 9 maanden
 • De Marne: Winsum > 2 jaar
 • Zuid-Oost Friesland: Actium > 3 jaar
 • Parkstad Limburg: Heem Wonen > 1 jaar
 • Noord Limburg: Antares
 • Midden Limburg: Woonstichting Domus
 • Westelijke mijnstreek: Sittard-Geleen flat > 1 jaar, eengezinswoning > 4 jaar
 • Zeeuws-Vlaanderen: over het algemeen geen lange wachttijden
 • Walcheren: 3 tot 6 maanden
 • Schouwen-Duivenland: 3 tot 7 maanden
 • Krimpenerwaard: 6 maanden
 • Achterhoek: Sité > 11 maanden, Wonion > 1 jaar
 • Kop van Noord-Holland: Den Helder, als u in de gemeente Den Helder inschrijft en daar een baan hebt (met jaarcontract van minimaal 20 uur) krijgt u bij inschrijving bij de woonstichting Kop van Noord Holland automatisch 3000 punten voor economische binding extra, waardoor u een hoger rangnummer krijgt.
Een overzicht van de krimp- en anticipeerregio’s in Nederland
Een overzicht van de krimp- en anticipeerregio’s in Nederland
Reistijd met OV vanaf station Beverwijk
VanNaarReistijdGebied

Beverwijk

Den-Helder

1 uur en 8 minuten

Kop van Noord Holland

Beverwijk

Groningen

3 uur en 24 minuten

Groningen

Beverwijk

Leeuwarden

2 uur en 39 minuten

Noord-West Friesland

Beverwijk

Emu

3 uur en 34 minuten

Oost Drenthe

Beverwijk

Heerenveen

3 uur en 5 minuten

Zuid-Oost Friesland

Beverwijk

Assen

3 uur en 7 minuten

Drenthe

Beverwijk

Enschede

3 uur en 1 minuut

Achterhoek

Beverwijk

Doetinchem

2 uur en 39 minuten

Achterhoek

Beverwijk

Venlo

3 uur en 36 minuten

Midden Limburg

Beverwijk

Roermond

2 uur en 41 minuten

Midden Limburg

Beverwijk

Maastricht

3 uur en 12 minuten

Zuid-Limburg

Beverwijk

Sittard

2 uur en 57 minuten

Zuid-Limburg

Beverwijk

Heerlen

3 uur en 20 minuten

Zuid-Limburg

Beverwijk

Middelburg

3 uur en 18 minuten

Zeeland

Beverwijk

Vlissingen

3 uur en 26 minuten

Zeeland

Beverwijk

Goes

3 uur en 3 minuten

Zeeland

Beverwijk

Terneuzen

3 uur en 46 minuten

Schouwen- Duivenland (Zeeland)

U heeft een woning gevonden, wat nu?

Zodra u een woning toegewezen krijgt in een andere gemeente dan Beverwijk, dient u de volgende stappen te ondernemen:

 • inschrijven in de gemeente waar u naartoe gaat verhuizen;
 • eventueel een uitkering en/of inrichtingskosten aanvragen bij de gemeente waar u naartoe gaat verhuizen.

Heeft deze informatie u geholpen?