Sporten, spelen en bewegen zijn belangrijke onderdelen van een gezonde levensstijl. Ze bieden niet alleen fysieke voordelen, maar kunnen ook helpen om het mentale welzijn te versterken. Het college zorgt daarom voor een breed en toegankelijk sport- en activiteitenaanbod en een uitdagende openbare ruimte waarin sporten en bewegen wordt gestimuleerd. 

Sport, spelen en bewegen stimuleren we.

Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Steeds meer mensen sporten in de openbare ruimte, zowel individueel als in groepsverband. Bij de (her)inrichting van straten, pleinen en de groenstructuur geven wij actief aandacht aan deze ontwikkeling en zorgen wij voor een uitnodigende en beweegvriendelijke openbare ruimte. Daarbij realiseren wij openbare ontmoetingsplaatsen met sport- en beweegaanbod voor jong én oud. Plekken die tevens gebruikt kunnen worden door onze maatschappelijke partners, zoals de buurtsportcoaches en sportverenigingen.

Fietsen op het strand van wijk aan Zee
Sportpark Adrichem

Sporten in verenigingsverband

Sportverenigingen en hun vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het stimuleren van mensen om te sporten. Daarbij hebben zij als ontmoetingsplek een belangrijke maatschappelijke en sociale functie. Samen met sportverenigingen activeren en helpen wij mensen die afstand ervaren tot sporten. Daarbij geven we extra aandacht aan jongeren (vormende fase) en mensen met een beperking. Ook versterken wij de samenwerking met (maatschappelijk betrokken) ondernemende sportaanbieders, een branche waarbinnen steeds meer mensen sporten en ontmoeten.

Toegankelijke sportaccommodaties

De aanwezigheid van toegankelijke sportaccommodaties is een belangrijke voorwaarde om mensen te laten sporten. Daarom starten we – in samenwerking met de gemeente Heemskerk – de ontwikkeling van een duurzaam en modern zwembad. Ook stellen wij een alternatief scenario op voor de herontwikkeling van sportpak Adrichem. Sport IJmond Noord beheert, onderhoudt en exploiteert de binnen- en buitensportaccommodaties. Samen met deze stichting en de gemeente Heemskerk onderzoeken we de oprichting van een zogenoemd Sportbedrijf.