Beverwijk bouwt aan een duurzame toekomst, waarin iedereen kan meedoen. Particulieren en bedrijven komen we tegemoet bij verduurzaming met programma's en financiële regelingen. We voorzien mensen van informatie: via de digitale weg, maar ook met concrete hulp aan huis. Daarnaast doen we er alles aan om te zorgen dat onze bedrijvige regio het maximale uit de energietransitie haalt. De IJmond kan de groenste maakregio van Europa worden.

We bouwen aan een duurzame toekomst, waarin iedereen kan meedoen.

Dé plek voor duurzame techniek

We spelen een rol spelen in het opleiden en bijscholen van de vele mensen die nodig zijn voor de energietransitie en onze groene maakregio. We promoten onze economische kracht in de duurzame techniek, o.a. via Techport en via de aangesloten bedrijven en onderwijsinstellingen. Ook gaan we in gesprek met het Nova College over het realiseren van een onderwijscampus met focus op groene techniek.

Zonnepanelen en strand Wijk aan Zee
Schoffelaar

Goede aansluiting op nieuwe bronnen

De energietransitie gaat razendsnel. De IJmond speelt een essentiële rol in de aansluiting op nieuwe energiebronnen, zoals warmtenetten, waterstof en groene elektriciteit. Daarnaast moeten we beschermd blijven tegen wateroverlast en netcongestie. Dat vraagt grote ingrepen en stevige samenwerking met de regio Noordzeekanaalgebied, de waterschappen, de Provincie en het Rijk. We zijn scherp op een eerlijke balans tussen de lusten en de lasten in onze regio.

Woningen verduurzamen

We helpen huishoudens hun energierekening te verlagen. Dat doen we door isolatie te stimuleren en met subsidie, leningen en persoonlijke begeleiding. We informeren mensen over de (financiële) mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen en zetten voorbeelden van duurzaam leven in de etalage. Hierbij houden wij rekening met verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld aan eigenaren van monumenten: voor deze doelgroep kan verduurzaming extra uitdagend zijn en is maatwerk nodig.

Duurzaam voordeel

Voor ondernemers maken we energiebesparende maatregelen zo toegankelijk mogelijk met initiatieven, fondsen en leningen, zoals GreenBizIJmond, JTF en ROM inWest. Daarnaast verstevigen we ondernemersnetwerken, waar ondernemers kennis en kunde delen.

Duurzaam vastgoed en subsidiepartners

Met het gemeentelijke vastgoed geven we een duurzaam voorbeeld. We volgen het door de gemeente vastgestelde plan, waarbij we ons vastgoed stap voor stap verduurzamen op logische onderhoudsmomenten. Met onze subsidiepartners gaan we in gesprek over hun verduurzamingsproces. Samen kijken we naar de financiële mogelijkheden. Bij problemen met de energierekening leveren we maatwerk.

Kweekschool Beverwijk