Gezondheid is in veel onderdelen van dit uitvoeringsprogramma verweven. Hier gaan we specifiek in op luchtkwaliteit, een onderwerp dat gezien de ligging van onze gemeente hoge prioriteit heeft, ook in de Strategische Raadsagenda.

De luchtkwaliteit in de IJmond moet op de lange én korte termijn beter.

De luchtkwaliteit in de IJmond moet op de lange én korte termijn beter. We willen de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen, stof en geluidsoverlast flink terugdringen. De verschillende bronnen, zoals industrie, wegverkeer, scheepvaart en houtrook vragen ieder om hun eigen aanpak. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de hoge bronnen als de lage bronnen, die lokaal veel hinder en schade geven. Daartoe voeren we de programma’s Gezondheid en Luchtkwaliteit en het Schone Lucht Akkoord actief uit.

Een groene en gezonde toekomst voor Tata Steel

Een groen staalbedrijf waar je gezond naast kunt wonen. Dat is onze inzet voor de toekomst van Tata Steel. Voor deze grote transitie in de regio hebben we de betrokkenheid van alle partijen keihard nodig. Daarom zetten de IJmondgemeenten richting het Rijk en de Provincie in op goede participatie rondom deze grote transitie. We zijn direct verantwoordelijk voor de gezondheid van onze inwoners. Samen met de IJmondgemeenten werken we aan een gezonde leefomgeving en aan het vertrouwen van onze inwoners. We zetten in op harde deadlines voor de meest vervuilende fabrieken in de maatwerkafspraken die Tata Steel maakt het met Rijk. Ook pleiten we voor een goede controle op de afspraken.

Scheepsvaart in haven Beverwijk