Beverwijk is altijd in beweging en dat willen we graag zo houden. Met de auto, de fiets, het openbaar vervoer of te voet. Maar ook met de rolstoel, rollator of kinderwagen. We doen er alles aan om de stad in beweging te houden. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid staan daarbij voorop.

We houden de stad in beweging

We willen dat iedereen die dagelijks op weg is naar werk, school, familie, vrienden of het winkelcentrum, zich veilig kan verplaatsen. Daarom werken we aan een verkeersveilige en bereikbare gemeente, voor alle vormen van mobiliteit. Onze uitdaging daarbij is het toenemend aantal auto’s: we willen voorkomen dat wijken dichtslibben.

Ruimte voor de fiets

We stimuleren fietsgebruik. We verbeteren de kwaliteit en de veiligheid van fietspaden. Waar nodig, geven we fietsers meer ruimte. 

Blijvend bereikbaar Beverwijk fietsenstalling station Beverwijk
Fietspad Oranjebuurt Prisenhof Beverwijk

Veiligheid voorop

Ook reserveren we budget voor maatwerkoplossingen om het verkeer in verschillende wijken veiliger te maken. Daarvoor doen we metingen en analyseren we het verkeer. Ieder jaar pakken we een gevaarlijke verkeerssituatie aan.

Op alle manieren duurzaam bereikbaar

Betrouwbare en snelle OV-verbindingen vinden we erg belangrijk. Daar blijven we voor lobbyen. Ook zetten we ons nadrukkelijk in voor het behoud van de tweede pont. Om te voorkomen dat de stad dichtslibt en om ruimte te houden voor woningbouw, optimaliseren we het parkeerbeleid. We bieden ruimte voor duurzame mobiliteit. We realiseren laadinfrastructuur voor elektrisch rijden en een tankstation voor waterstof.