Op deze pagina leest u meer over de bomen in de gemeente Beverwijk. Wat u moet doen als u een boom wilt kappen. Wat u moet doen als u een monumentale en waardevolle boom wilt kappen of een boom buiten de bebouwde kom. En u vindt de lijst met bomen die de komende tijd gekapt worden.

Particulier boom kappen

Als u een boom in uw tuin wilt verwijderen dan hoeft u in principe geen melding te maken of vergunning aan te vragen. U moet wel rekening houden met het broedseizoen en mogelijke vogelnesten in de boom. Dat is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Een erkend hovenier of boomdeskundige kan u informeren over de wetgeving. Op deze regel zijn twee uitzonderingen: Het betreft een monumentale boom of het betreft een boom buiten de stad of het dorp. De lijst met monumentale bomen is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wat u dan moet doen leest u hieronder.

Wet Natuurbescherming(externe link)

Monumentale boom kappen

In de gemeente hebben we een aantal monumentale bomen of bomenrijen die we koesteren en willen beschermen. De meeste bomen staan in het openbaar gebied. Enkele uitzonderingen betreffen bomen in tuinen. De eigenaren zijn meestal op de hoogte van de status. Als een monumentale boom van deze lijst moet worden verwijderd dan moet een melding worden gedaan bij de gemeente. De melding wordt voorgelegd aan het college om te beoordelen of de boom mag worden gekapt.

Melding kappen boom

Bomen buiten de bebouwde kom

Buiten de stad Beverwijk of het dorp Wijk aan Zee gelden andere regels. Als u in het buitengebied een boom wilt verwijderen dan moet een melding bij de Rijksdienst worden gedaan. Via onderstaande knop kunt u een kapmelding buitengebied doen. Heeft u een kapmelding gedaan en na een maand nog geen antwoord gehad? Dan mag u de boom kappen. Let wel – ook hier geldt de Wet natuurbescherming en moet rekening worden gehouden met het seizoen en mogelijk aanwezige nesten in de boom.

Kapmelding maken(externe link)

Bomen in het openbare ruimte

De gemeente Beverwijk beheert de bomen in het openbaar gebied. De bomen worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en mogelijke ziektes. Als een boom moet worden weggehaald dan komt er een nieuwe boom voor terug. Meestal op dezelfde plek en soms op een andere plek waar de boom beter tot zijn recht kan komen. We planten dus regelmatig bomen bij om de hoeveelheid bomen in de gemeente gelijk te houden.

Lijst met bomen die verwijderd worden

Heeft deze informatie u geholpen?